Ako resetovať bezdrôtovú myš Logitech

Riešenie problémov s bezdrôtovou myšou Logitech je pomerne jednoduché, pretože sa môže pokaziť iba niekoľko vecí. Vo väčšine prípadov obnovenie spojenia vyrieši dočasné problémy. Niektoré modely majú vyhradený prepínač resetovania, zatiaľ čo iné vyžadujú vypnutie alebo vypnutie softvéru manuálnejším, ale stále jednoduchým spôsobom.

Ako sa myš pripája

Bezdrôtová myš Logitech má interné napájanie a USB, ktoré myš pripája k počítaču. USB však nebude fungovať bez softvéru, ktorý formátuje a riadi spojenie medzi myšou a počítačom.

Softvér Unifying je možné bezplatne stiahnuť prostredníctvom webovej stránky Logitech a je nevyhnutný pre fungovanie vášho systému. Ak myš nefunguje a nemáte nainštalovaný softvér, reset je márny. Reset funguje iba vtedy, keď je myš funkčná a došlo k dočasnému výpadku.

K údržbe myši je potrebné iba špeciálne pripojenie medzi myšou a USB, zatiaľ čo softvér funguje správne.

Viaceré spôsoby resetovania

Skontrolujte spodnú časť myši a prepnite napájanie do polohy Zapnuté . Pod resetovacím tlačidlom vyhľadajte resetovacie tlačidlo. Ak tam nejaký je, podržte reset na celých päť sekúnd, aby sa myš resetovala. Pokúste sa pomocou myši zistiť, či je problém vyriešený.

Ak problém pretrváva alebo nemáte resetovacie tlačidlo, odpojte batériu od myši a úplne odpojte napájanie. Zvážte tiež, že v tomto okamihu pridáte novú batériu. Vložte späť batériu a vyskúšajte myš.

Potom odpojte USB a znova ho vložte do iného portu. Porty USB sa môžu pokaziť a potom nebudú fungovať správne. Problém môže niekedy vyriešiť zmena portu. Ak sa to nepodarí, odinštalujte softvér Unifying; odstráňte všetko a vykonajte novú inštaláciu, aby ste úplne resetovali celý systém. Niekedy nový štart obnoví myš v bežných činnostiach.

Nakoniec, ak vaša myš používa pripojenie USB, zrušte párovanie zariadenia a obnovte pripojenie opätovným spárovaním. Takto môžete vyčistiť pripojenie a obnoviť funkčnosť.

Fyzické riešenie problémov

Myš, USB alebo softvér nemusia byť skutočným problémom. Používanie myši na zlom povrchu alebo vo veľkej vzdialenosti môže spomaliť alebo narušiť jej činnosť. Ak je to jeden z týchto prípadov, vyskúšajte podložku pod myš alebo hladký povrch v blízkosti počítača.

Ak vaša myš naďalej zlyháva, nainštalujte softvér Unifying do iného počítača a otestujte celý systém. Ak myš funguje na inom počítači, môže dôjsť k problému s fyzickým počítačom. Problém s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s fyzickým portom USB alebo s konfliktom, ktorý znemožňuje správne fungovanie softvéru.

V najhoršom prípade myš úplne zlyhá z dôvodu výrobnej chyby alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho použitia. Rozliatie tekutín, prepätie v počítači a USB a vystavenie účinkom prvkov môžu viesť k trvalému poškodeniu, ktoré si vyžaduje výmenu.