Ako používať PI v programe Excel

Matematická konštanta „pi“ predstavuje pomer medzi obvodom a priemerom kruhu. Ak vaše podnikanie potrebuje vykonať geometrické výpočty, napríklad výpočet plochy nového kancelárskeho priestoru, bude možno potrebné vykonať operácie pomocou čísla pi. Môžete tiež použiť pí na výpočet povrchovej plochy alebo objemu zakrivených telies a na účely zložitejšej matematiky vrátane trigonometrie. Mnoho ľudí api odhaduje na 3,14, ale Excel ukladá hodnotu pí s presnosťou na 15 desatinných miest.

1

Otvorte tabuľku programu Excel a do prázdnej bunky zadajte „=“, čím jej obsah označíte ako matematický vzorec.

2

Vo vzorci programu Excel zadajte „PI ()“, čo sa rovná „3.14159265358979“.

3

Zadajte zvyšok vzorca. Napríklad na výpočet obvodu kruhovej oblasti s polomerom 15 stôp zadajte do bunky „* 2 * 15“.

4

Stlačením klávesu „Enter“ spustíte vzorec.