Ako spustiť programy Mac na počítači so systémom Windows

Spoločnosť Apple ponúka rôzne aplikácie, ktoré môžu byť pre používateľov počítačov so systémom Windows celkom lákavé, a na vyskúšanie nemusíte kupovať úplne nový stroj. Pomocou programu s názvom VirtualBox môžete spustiť operačný systém Apple OS X na počítači s procesorom Intel. Toto bude úplná verzia OS X, ktorá vám umožní spustiť softvér špecifický pre Apple, ako sú aplikácie a programy pre Mac.

Počiatočné inštalácie a súbory na stiahnutie

1

Stiahnite a nainštalujte VirtualBox a VirtualBox Extension Pack (odkaz je k dispozícii v zdrojoch).

2

Stiahnite si súbory ISO Hackboot 1 a Hackboot 2 (odkaz je k dispozícii v zdrojoch). Tieto ISO sa použijú na spustenie inštalátora OS X a samotného operačného systému.

3

Otvorte VirtualBox a kliknite na „Nové“.

4

Pomenujte nový virtuálny počítač a nastavte pole Operating System (Operačný systém) na Mac OS X a políčko Version (Verzia) na „Mac OS X Server (64 bit).“

5

Pomocou jazdca pridelte RAM svojmu virtuálnemu stroju; minimálne 4 GB RAM sa odporúčajú.

6

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a vyberte možnosť „Vytvoriť nový disk“. Program sa vráti do hlavnej ponuky.

7

Pravým tlačidlom myši kliknite na pomenovaný virtuálny počítač s OS X a kliknite na „Nastavenia“.

8

Na karte Systém zrušte začiarknutie políčka vedľa položky „Povoliť EFI“. EFI je alternatívou k systému BIOS, ale počítače so systémom Windows nie sú schopné používať EFI na zavedenie systému VirtualBox od augusta 2013.

9

Prejdite na kartu Úložisko a kliknite na ikonu CD s názvom Prázdne. Vyberte možnosť „Vybrať súbor virtuálneho disku CD / DVD“ a vyberte možnosť Hackboot 1 ISO. Toto nastaví váš virtuálny stroj na bootovanie z Hackbootu 1 pri prvom spustení.

Inštalácia OS X

1

Vyberte svoj virtuálny stroj OS X v hlavnej ponuke VirtualBox.

2

Kliknite na tlačidlo „Štart“ na paneli nástrojov a potom na ikonu CD v dolnej časti obrazovky.

3

Kliknite na možnosť „Vybrať súbor virtuálneho disku CD / DVD“ a vyberte obraz disku ISO verzie Mountain Lion OS X.

4

Kliknite na hlavnú obrazovku a stlačte kláves „F5“, aby ste obnovili program. Ikona v strede obrazovky bude teraz označená ako „OS X Install DVD“.

5

Stlačením klávesu „Enter“ na klávesnici otvorte obrazovku inštalácie OS X.

6

Vyberte jazyk a vyjadrite súhlas s podmienkami operačného systému. Prejdete na stránku s inštaláciou, ktorá vám neposkytuje žiadnu možnosť inštalácie pevného disku.

7

Kliknite na „Utilities“ a potom na „Disk Utility ...“ na paneli nástrojov VirtualBox s názvom Installer OS X.

8

Kliknite na pevný disk VirtualBox, prejdite na kartu Vymazať a kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ vyčistite virtuálny pevný disk a umožnite inštaláciu OS X. Vymazaním disku sa nestratia žiadne vaše údaje.

9

Zatvorte okno programu Disk Utility a kliknite na ikonu pevného disku v strede obrazovky.

10

Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu OS X.

11

Po dokončení inštalácie kliknite na ikonu CD v dolnej časti obrazovky a uvidíte čiernu obrazovku s bielym textom. Vyberte Hackboot 2 ISO, aby sa váš virtuálny počítač správne spustil, keď ho reštartujete.

12

Reštartujte virtuálny počítač.

13

Vyberte ikonu Apple a na klávesnici stlačte kláves „Enter“.

14

Podľa posledných pokynov na obrazovke nastavte Mac OS X. Tento virtuálny operačný systém teraz môžete používať na spustenie ľubovoľných programov Mac na počítači so systémom Windows.