Ako zakázať sledovanie GPS na iPhone

Zakážte vo svojom iPhone funkciu sledovania GPS, aby aplikácie nemohli určovať vašu polohu. Ak deaktivujete GPS, príslušníci orgánov činných v trestnom konaní môžu vaše zariadenie sledovať, ale iné aplikácie vrátane služby Family Locator ponúkanej prostredníctvom spoločností AT&T a Verizon Wireless to nemôžu. Kedykoľvek môžete na svojom telefóne zakázať alebo povoliť systém GPS úpravou nastavení telefónu.

1

Stlačte na vašom iPhone tlačidlo „Domov“. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoj štvormiestny prístupový kód.

2

Klepnite na „Nastavenia“ a „Služby určovania polohy“. Všetky služby, ktoré momentálne používajú funkciu GPS vášho telefónu, sú uvedené v dolnom paneli obrazovky.

3

Dotknutím sa poľa „Služby určovania polohy“ vypnete sledovanie GPS. V poli sa teraz zobrazuje „Vypnuté“.

4

Stlačením tlačidla „Domov“ opustíte domovskú obrazovku telefónu.