Rozdiel medzi proaktívnou a reaktívnou obchodnou stratégiou

Reaktívne obchodné stratégie sú také, ktoré reagujú na nejakú neočakávanú udalosť až potom, keď k nej dôjde, zatiaľ čo proaktívne stratégie sú určené na predvídanie možných výziev. Pretože nikto nemôže predvídať všetky možnosti, žiadna organizácia nemôže byť proaktívna v každej situácii. Podniky, ktoré kladú dôraz na proaktívnu stratégiu, sú však obvykle pri riešení problémov efektívnejšie.

Výhody proaktívnych stratégií

Rozdiel medzi proaktívnym a reaktívnym prístupom je uznávaným princípom vojenskej stratégie, ktorý sa často vyjadruje výrazom „chopte sa, zachovajte a využite iniciatívu“. Proaktívne stratégie sú lepšie, pretože umožňujú spoločnosti využívajúcej túto stratégiu slobodu prijímať vlastné rozhodnutia, a nie reagovať z nutnosti na situáciu, ktorá už môže byť mimo kontroly. Spoločnosti, ktoré používajú proaktívne stratégie, majú väčšiu šancu chopiť sa a udržať si iniciatívu v konkurencii s inými spoločnosťami.

Uplatňovanie proaktívnej stratégie

Rozdiel medzi uplatnením proaktívnej stratégie a reaktívnej stratégie je zväčša v príprave a zodpovednosti. Napríklad, ak potenciálny zákazník požiada dodávateľa strešnej krytiny o referencie, pokrývač môže reagovať tak, že prejde jeho zoznamom minulých zákazníkov a postupne im volá, aby zistil, či sú ochotní poskytnúť referenciu.

Lepšou stratégiou by bolo prideliť jedného zamestnanca k údržbe databázy spokojných zákazníkov, ktorí už prejavili ochotu tak urobiť. V súťaži medzi dodávateľom s reaktívnou referenčnou stratégiou a proaktívnou referenčnou stratégiou bude mať ten, kto dokáže rýchlo poskytnúť vysoko kvalitné referencie, jasnú výhodu v uchádzaní sa o prácu.

Proaktívna kontrola kvality

Ďalším príkladom rozdielu medzi proaktívnymi a reaktívnymi stratégiami je oblasť kontroly kvality. Ak manažér hotela predpokladá, že je všetko v poriadku, kým nedostane sťažnosť zákazníka, používa reaktívnu stratégiu. Slabinou tohto prístupu je, že veľa nespokojných zákazníkov sa nesťažuje na vedenie; jednoducho prídu nabudúce inde a poradia ostatným, aby urobili to isté. Proaktívna stratégia môže zahŕňať dôkladné rozhodovanie o prijatí do zamestnania, podporu kultúry služieb zákazníkom medzi zamestnancami, kontrolu hostí počas ich pobytu, aby sa zabezpečilo, že sú uspokojené ich potreby, a akékoľvek ďalšie kroky, ktoré by mohli zabrániť nespokojnosti zákazníkov.

Kombinácia proaktívnych a reaktívnych stratégií

Pretože žiadny podnik nemôže byť vždy proaktívny, pomáha zahrnúť proaktívne prvky do akejkoľvek reaktívnej stratégie. V klasickej strategickej doktríne sa to označuje ako zahrnutie útočných prvkov do obrany. Reakcia na sťažnosti zákazníkov sa všeobecne považuje za reaktívnu stratégiu. Ak však podnik, ako napríklad reštaurácia s donáškou pizze, obsahuje na každej škatuľke poznámku povzbudzujúcu nespokojných zákazníkov, aby si zavolali koláč zadarmo, môže spoločnosť zabrániť potenciálnym škodám a môže dostať aj dobré ústne podanie.