Ako zmeniť poradie stránok v programe Word

Napísanie efektívneho obchodného dokumentu sa niekedy môže javiť ako zápas, zvlášť pokiaľ ide o pohyb stránok v aplikácii Microsoft Word 2010. Aj keď program Word automaticky pridáva stránky pri zadávaní, program ich skutočne nevidí, vidí bloky textu. Zmena poradia stránok v programe Word sa dá vykonať vystrihnutím a prilepením veľkých textových blokov dokumentu a ponechaním programu, aby pri kopírovaní a vkladaní stránky znova označil. V programe Word 2010 je k dispozícii nová funkcia nazvaná Navigačná tabla, ktorá sa približuje k pretiahnutiu a pretiahnutiu stránok, ale funguje to dobre, iba ak ste do dokumentu pridali nadpisy.

Použite navigačnú tablu

1

Kliknite na kartu „Zobraziť“ v skupine Zobraziť a potom začiarknite políčko „Navigačná tabla“. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí navigačná tabla.

2

Na navigačnej table kliknite na kartu „Prechádzať nadpisy“. Vyzerá to na jednu dlhú stránku. Váš dokument je na navigačnej table rozdelený na nadpisy. Ak ste k dokumentu nepriradili štýly nadpisu, uvidíte iba dokument a podnadpisy.

3

Kliknite na nadpis časti, ktorú chcete presunúť, a presuňte ju na nové miesto na table. Pri prechádzaní nadpismi v dokumente sa objaví čierna čiara. Keď pustíte myš, nadpis a informácie v ňom klesnú pod čiernu čiaru, čím zmeníte poradie vašich stránok.

Strihanie a vkladanie klávesnice

1

Otvorte Word a váš dokument na stránkach, ktoré chcete zmeniť poradie. Prejdite na cieľovú stránku, ktorú chcete presunúť. Umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete presunúť.

2

Na klávesnici stlačte súčasne klávesy „Shift-Page Down“. Týmto sa vyberie jedna obrazovka s informáciami. Ak ste nezískali všetok požadovaný text, naďalej držte kláves Shift a stlačte kláves „šípka dole“ na klávesnici, aby ste mohli pokračovať vo výbere riadkov.

3

Stlačením klávesu „Ctrl-X“ výber znížite a zvyšok dokumentu sa automaticky preformátuje. Presuňte kurzor na oblasť, kde sa má nová stránka zobraziť, a stlačením klávesu „Ctrl-V“ prilepte informácie o výreze. Word automaticky posúva text a grafiku doprava a dole, aby vytvoril priestor pre vystrihnuté informácie.

Rezanie a vkladanie myši

1

Otvorte Word a dokument na zmenu poradia. Prejdite na stránku, ktorú chcete presunúť. Podržte ľavé tlačidlo myši a ťahaním nadol doprava vyberte celú stránku. Uvoľnite myš a stránka sa zvýrazní.

2

Kliknite na kartu Domov a potom na príkaz Vystrihnúť v skupine Schránka. Váš dokument sa prispôsobí odstráneniu informácií.

3

Prejdite na miesto v dokumente, kde máte vystrihnutý text, a kliknutím presuňte kurzor na miesto, kam chcete umiestniť informácie o vystrihnutí. Kliknite na kartu Domov a potom na položku „Prilepiť“ v skupine Schránka, čím vložíte informácie o vystrihnutí späť do dokumentu.