Ako preformátovať prenosný počítač Lenovo

Pre podniky je preformátovanie pevného disku počítača často nevyhnutným zlom; vírusy a spyware môžu napríklad zničiť operačný systém a jedinou možnosťou, ktorá zostáva, je začať odznova. Lenovo môžete preformátovať buď pomocou skrytého oddielu na pevnom disku, alebo z obnovovacieho disku. V časti Rescue and Recovery, ktorá predstavuje názov softvéru na disku a diskovej oblasti, môžete zálohovať údaje svojej spoločnosti a potom obnoviť operačný systém do pôvodného stavu, pričom počas procesu utierate pevný disk.

1

Pripojte počítač k sieťovej zásuvke, zapnite ho a stlačením klávesu „F11“ na obrazovke s logom Lenovo načítajte program Rescue and Recovery.

2

Prečítajte si licenčnú zmluvu a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať. V ponuke vyberte možnosť „Úplné obnovenie“.

3

Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Z možností vyberte možnosť „Factory Recovery“ a potom kliknite na tlačidlo „Obnoviť“. Potvrďte kliknutím na „Pokračovať“ a potom na „OK“.

4

Na obrazovke Obnova produktu kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Vyberte možnosť „Súhlasím s týmito podmienkami“ a pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“.

5

Kliknutím na tlačidlo „Áno“ naformátujete prenosný počítač a obnovíte Lenovo do pôvodného stavu.

6

Po zobrazení výzvy na reštartovanie počítača znova kliknite na tlačidlo „Áno“.