Ako zmeníte hlasitosť uší pre telefónne hovory na iPhone?

Ak máte problémy s počutím ľudí na svojom iPhone alebo sú vaše hovory nepríjemne hlasné, môžete na iPhone upraviť hlasitosť hovorov. Ak s telefónom používate slúchadlá s mikrofónom, je možné, že budete môcť samostatne upravovať hlasitosť na slúchadlách s mikrofónom. V časti Hlasitosť hovoru na iPhone Ak potrebujete zmeniť nastavenie hlasitosti na svojom iPhone, môžete to urobiť počas hovoru pomocou tlačidiel hlasitosti. Sú umiestnené na bočnej strane telefó

Ako vyrobiť dva monitory, ktoré ukazujú rôzne veci

Rozšírenie pracovnej plochy o druhý monitor vám umožní zobraziť dve rôzne aplikácie na samostatných obrazovkách. Váš e-mail môžete nechať otvorený napríklad na jednom monitore, zatiaľ čo na druhom vytvárate obchodný dokument. Aby monitory zobrazovali rôzne veci, musí byť každý monitor pripojený k samostatnému videoportu v počítači. 1 Druhý monitor pripojte k ex

Ako obnoviť odstránený pracovný hárok v programe Excel

Súbory programu Excel môžu byť komplikovanými pracovnými hárkami so stránkami s údajmi, výpočtami a informáciami o krížových odkazoch. So všetkými týmito informáciami nie je divu, že pri náhodnom odstránení jedného z vašich pracovných hárkov môžete pocítiť paniku. Aj keď niektoré akcie nemožno vrátiť späť, odstránený pracovný hárok programu Excel nie je jednou z nich. Spoločnosť Microsoft zabudovala do progra

Čo je hostiteľský proces systému Microsoft Windows Rundll32?

Váš firemný počítač hostí dôležité systémové súbory, ktoré sa pri prehliadaní súborov, ako sú tabuľky, výkazy výdavkov a ďalšie v Prieskumníkovi Windows, nikdy nezobrazia. Jeden systémový súbor, rundll32.exe, beží ticho na pozadí a pomáha programom, ktoré vám pomôžu produktívne spravovať vaše podnikanie. O súbore rundll32.exe nemusíte vedie

Prečo vo svojom headsetu počujem svoj vlastný hlas?

Prostredníctvom náhlavnej súpravy ste mohli počuť svoj vlastný hlas z rôznych dôvodov. Identifikácia a riešenie problému je zväčša procesom pokusov a omylov. Našťastie, žiadna z bežných opráv nie je obzvlášť ťažké implementovať a vyhnúť sa frustrácii a rozptýleniu, ktoré by ozvena mala stáť za vynaložené úsilie. Rečníci ostatných Najjednoduchšiu

Ako napísať propagačný plán

Propagačný plán obsahuje podrobnú stratégiu rozšírenia vášho podnikania alebo marketingu konkrétneho produktu. Pri písaní propagačného plánu musíte brať do úvahy niekoľko faktorov, ako sú napríklad rozpočtové obmedzenia, minulé tržby a požadované výsledky. Možno budete musieť svoj plán zdieľať s obchodnými partnermi, investormi, poskytovateľmi pôžičiek a so svojimi zamestnancami, takže musí obsahovať jasné a stručné informácie vrátane konkrétnych opatrení, ktoré plánujete podniknúť. Po implementácii propagačného plánu ho musíte mať v

Ako rýchlo pridať riadky do tabuľky aplikácie Microsoft Word

Microsoft Word je cenný nástroj na vytváranie rôznych typov obchodných dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú tabuľky. Zvýšte produktivitu svojho podnikania tým, že sa naučíte efektívne využívať nástroje tabuľky. Už možno viete, že na vloženie riadkov môžete použiť klávesovú skratku, alebo môžete stlačiť tabulátor na konci riadku a vytvoriť ďalší riadok. Môžete tiež použiť Word na rýchle pridan

Ako sťahovať hudbu už zakúpenú z iTunes

Po zakúpení hudby z iTunes si ju môžete stiahnuť do ľubovoľného z autorizovaných počítačov, a to buď doma, alebo vo svojej kancelárii. Možno budete chcieť použiť konkrétnu skladbu, ktorú ste si kúpili doma, na absolvovanie obchodnej prezentácie do práce; alebo pridajte skladbu na web svojej spoločnosti. Je dôležité mať možnosť

Excel vzorec na vyhľadanie rozdielov v číslach

Vypočítajte rozdiel medzi dvoma hodnotami v pracovnom hárku programu Microsoft Excel. Excel poskytuje jeden všeobecný vzorec, ktorý zisťuje rozdiel medzi číslami, dátumami a časmi. Poskytuje tiež niekoľko pokročilých možností použitia vlastných formátov na výsledky. Môžete vypočítať počet minút medzi dvoma časovými hodnotami alebo počet pracovných dní medzi dvoma dátumami. Operátorov Nájdite rozdiel med

Ako zaplatiť niekomu účet PayPal, ak ho nemáte

Aj keď mnoho podnikateľov uprednostňuje použitie tradičných prevodov peňazí a platobných metód, ako sú šeky, priame vklady a kreditné karty, tieto možnosti nefungujú u každého. Príležitostne môžete zistiť, že nezávislý pracovník, dodávateľ alebo dokonca predajca uprednostňuje platbu prostredníctvom služby PayPal. PayPal našťastie uľahčuje prev