Ako zmeniť miniatúru videa YouTube na ľubovoľný obrázok

YouTube automaticky nasníma tri miniatúry obrázkov z nahraných videí a dáva vám možnosť použiť ktorýkoľvek z týchto obrázkov. Neexistuje spôsob, ako nahrať samostatný obrázok, ktorý sa použije ako miniatúra videa. Môžete však použiť riešenie tohto problému, a to pridať požadovaný obrázok na začiatok alebo na koniec videoklipu pomocou softvéru na strih videa Windows Live Movie Maker, ktorý je súčasťou všetkých Windows počítačov. Pretože služba YouTube automaticky zaznamenáva miniatúry z prvej a posledných niekoľkých sekúnd každého klipu, môžete sa ubezpečiť, že služba YouTube vyberie ako miniatúru požadovaný obrázok.

1

Spustite program Windows Live Movie Maker. Na páse s nástrojmi kliknite na možnosť „Pridať videá a fotografie“. Prejdite na umiestnenie videosúboru. Zvýraznite súbor a kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ ho pridajte do programu Movie Maker. Opakovaním tohto kroku vyberte a pridajte obrázok, ktorý chcete použiť ako miniatúru.

2

Presuňte obrazový súbor v scenári deja Movie Maker na začiatok alebo na koniec videoklipu. Program Movie Maker predvolene zobrazuje obrázok sedem sekúnd.

3

Kliknite a zvýraznite obrázok. Kliknite na kartu „Upraviť“ na páse s nástrojmi. V sekcii Trvanie kliknite na tlačidlo so šípkou nadol. V rozbaľovacom zozname vyberte možnosť „12,50“. Tým sa predĺži trvanie obrázka na 12,5 sekundy, čo je dostatočný čas na to, aby YouTube zachytil miniatúru na začiatku alebo na konci videa. Upravený videosúbor uložte do svojho počítača kliknutím na „Súbor“, „Uložiť film“.

4

Spustite webový prehľadávač. Prihláste sa na YouTube.

5

Kliknite na odkaz „Nahrať“ na paneli hlavnej ponuky v hornej časti stránky. Kliknite na žlté tlačidlo „Nahrať“. Vyberte a zvýraznite svoj videosúbor a kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ spustite proces nahrávania. Vyberte kategóriu videa a do príslušných vstupných polí zadajte značky, popisy a kľúčové slová videa. Kliknite na modrý odkaz „Moje videá“.

6

Kliknite na tlačidlo „Upraviť informácie“ pod popisom videa. Posuňte sa do sekcie Video miniatúry. Na začiatku alebo na konci videoklipu kliknite na miniatúru, ktorá obsahuje obrázok. Kliknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“ v dolnej časti stránky.