Čo je 10-kľúčový vstup dát?

Zhromažďovanie a zadávanie čísel na počítači je jedným z najnáročnejších aspektov správy údajov. Desaťkľúčové zadávanie údajov tento proces urýchľuje a zameriava sa iba na číselné tlačidlá 0 až 9, ktoré sa opakovane používajú. Je to efektívnejšie a môže to spôsobiť menšie fyzické namáhanie tela, pretože sa musíte sústrediť iba na niekoľko klávesov, a nie na stovky klávesov na štandardnej klávesnici. Aj keď možno nemáte úplnú znalosť procesu desiatich kľúčov, môžete ho už použiť zo zvyku.

Hardware

Štandardné klávesnice obsahujú horný rad číselných klávesov, ktoré typisti používajú na zadávanie čísel spolu s písmenami. Táto technika je všeobecne známa ako dotykové písanie. V obchodnom prostredí, pokiaľ ide o údaje o dolároch, metriky výkonnosti a ďalšie účtovné údaje, nie je vždy nutná úplná štandardná klávesnica. Mnoho samostatných klávesníc, ktoré sa pripájajú k stolovým počítačom, obsahuje namiesto toho desaťklávesovú alebo numerickú klávesnicu umiestnenú na pravej strane klávesnice. Prenosné počítače, ak sú dostatočne široké, podporujú aj numerickú klávesnicu. Používatelia môžu tiež získať numerickú klávesnicu pripojenú k portu USB na počítači PC a bez problémov pridať tento hardvér do ľubovoľného systému.

Školenie

Každý, kto má prístup k číselnej klávesnici s desiatimi klávesmi, sa môže rýchlo naučiť a zvyknúť si na používanie tohto hardvéru. Avšak pre tie podniky a profesionálov, ktorí by ocenili ďalšie informácie o tom, ako efektívne používať numerickú klávesnicu, ponúkajú niektoré vysoké školy a odborné školy špecializované vzdelávacie programy. Názov takýchto programov sa bežne nazýva Business Systems Technology a desaťkľúčové zadávanie údajov je jedným kurzom ako súčasť celkového študijného programu. Podľa Úradu pre štatistiku práce v roku 2011 však tí ľudia, ktorí si chcú urobiť kariéru zo zadávania údajov, môžu potrebovať iba stredoškolské vzdelanie, ak majú dobrú gramatiku a ovládajú klávesnicu.

Zamestnanie

Niektoré podniky inzerujú potrebu desiatich kľúčových typistov na zadávanie údajov. Napríklad, ak sa uchádzate o miesto ako virtuálny agent zákazníckeho servisu doma z práce, desať kláves je užitočných pri zadávaní objednávok zákazníkov. Ako vzdialený lekársky prepisovač alebo špecialista na fakturáciu a kódovanie je dôležité aj presné a efektívne zadávanie číselných lekárskych a laboratórnych testovacích údajov do počítača. Podľa Úradu pre štatistiku práce v roku 2011 však bude pri zadávaní údajov mierny pokles rastu. Táto náhrada ľudských písacích strojov je čiastočne spôsobená zvýšeným používaním a spoliehaním sa na technológie a tiež outsourcingom týchto pracovných pozícií v zahraničí.

Alternatívy

Môžete preskúmať alternatívy ručného zadávania číselných údajov. Ak máte údaje, ktoré sú momentálne napísané alebo napísané na papier, môžete pomocou týchto skenerov zachytiť text z týchto dokumentov vrátane čísel. Táto zobrazovacia technika sa nazýva optické rozpoznávanie znakov alebo OCR a ukladá údaje do textovo spracovaného dokumentu alebo tabuľky. Ďalšou možnosťou, ktorá nepíše, je použitie softvéru na prevod reči na text, ktorý umožňuje hovoriť numerické údaje do mikrofónu. Počítač napíše číslo na obrazovke. Zvážte tiež to, ako sa naučiť exportovať a importovať údaje medzi aplikáciami, aby ste tieto informácie nemuseli znova zadávať (napríklad export údajov z webu do tabuľky programu Excel).