Ako povoliť písanie do PDF

Pri odosielaní dokumentov vašim partnerom, zákazníkom, zákazníkom a zamestnancom môžu niektoré z dokumentov obsahovať formuláre, ktoré musí príjemca vyplniť a podpísať. Ak používate program Adobe Acrobat Professional, môžete na formulároch PDF povoliť písanie pomocou nástroja Písací stroj. Tento nástroj umožňuje príjemcom dokumentu vytvoriť textové pole kdekoľvek vo formulári PDF, aby ho mohli vyplniť elektronicky.

Povoliť písanie v dokumente PDF

1

Spustite program Adobe Acrobat Professional. Názov programu sa môže mierne líšiť v závislosti od verzie, ktorú používate.

2

Kliknite na „Súbor“ a „Otvoriť“ a potom otvorte súbor PDF, pre ktorý chcete povoliť nástroj Písací stroj.

3

Kliknite na „Súbor“ a „Uložiť ako“. Kliknite na možnosť „Reader Extended PDF“ a vyberte možnosť „Povoliť pridávanie textu do dokumentov“.

Pridajte textové polia do dokumentu PDF

1

Otvorte aplikáciu Adobe Acrobat Professional alebo Adobe Reader. Kliknite na „Súbor“ a „Otvoriť“ a potom otvorte súbor PDF, do ktorého chcete písať.

2

Kliknite na „Nástroje“ a „Obsah“. Vyberte možnosť „Pridať alebo upraviť textové pole“. Otvorí sa panel s nástrojmi písacieho stroja.

3

Kliknite na tlačidlo „Písací stroj“ na paneli nástrojov. Kliknite kamkoľvek na dokument PDF a vytvorte textové pole. Ak je textové pole modré, dvojitým kliknutím naň vytiahnite kurzor.

4

Pohybujte textovým poľom kliknutím na nástroj „Vybrať“. Kliknite na textové pole, ktoré chcete presunúť, a presuňte ho do inej oblasti dokumentu.

5

Kliknutím na tlačidlo „Zväčšiť veľkosť textu“ alebo „Zmenšiť veľkosť textu“ sa text zväčší alebo zmenší.

6

Zmeňte farbu textu kliknutím na tlačidlo „Farba textu“. Kliknutím na „Písmo“ vyberte nové písmo.

7

Upravte text kliknutím na tlačidlo „Písací stroj“ a dvojitým kliknutím na textové pole.