Ako dosiahnuť, aby program Microsoft Word prestal pri písaní mazať

Počítač má dva rôzne režimy písania - režim vkladania a režim prepísania. Prvý z nich je predvolený režim a funguje tak, ako by ste čakali. To, čo napíšete, sa vloží do umiestnenia textového kurzora a nahradí existujúci text. Druhá možnosť nahradzuje text namiesto jeho premiestňovania, čím v skutočnosti „prepíše“, ako to naznačuje jeho názov. Medzi týmito dvoma režimami môžete prepínať stlačením klávesu; Ak si nemyslíte, že režim prepísania niekedy použijete, môžete ho natrvalo vypnúť v programe Microsoft Word.

1

Stlačením klávesu „Ins“ vypnete režim prepísania. V závislosti od modelu klávesnice môže byť tento kláves označený ako „Vložiť“. Ak chcete jednoducho režim prepísania vypnúť, ale chcete si ho znova zapnúť, máte hotovo. Ak ho chcete natrvalo zakázať v programe Word, aby ste ho náhodou neaktivovali, pokračujte ďalším krokom.

2

Vyberte kartu „Súbor“, kliknite na „Možnosti“ a vyberte kartu „Spresnenie“.

3

Zrušte začiarknutie políčka „Použiť kláves Vložiť na kontrolu režimu prepisovania“ a potom kliknite na „OK“. Za týmto účelom skontrolujte, či je začiarknuté políčko „Použiť režim prepisovania“ tiež deaktivované, inak sa zaseknete v režime prepisovania.