Ako vypnúť bezpečnostný zámok v počítači

Funkcie bezpečnostného zámku Windows pomáhajú udržiavať informácie o vašom firemnom počítači v bezpečí tým, že bránia ostatným v prihlásení do vášho počítača bez správneho hesla alebo kombinácie klávesov. Ochrana hesla systému Windows vyžaduje, aby ste zadali heslo pri každom prihlásení do systému Windows. Bezpečné prihlásenie je ďalšou bezpečnostnou funkciou, ktorá vyžaduje súčasné stlačenie klávesov „Ctrl“, „Alt“ a „Delete“ na klávesnici. Táto funkcia pomáha zaistiť, aby vás žiadne vírusy alebo malvér nevideli ani vám nezasahovali do zadávania používateľského mena a hesla. V systéme Windows môžete obe funkcie zakázať.

Zakázať ochranu heslom

1

Kliknite na guľu systému Windows a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Používateľské účty“. Kliknutím na výsledok „Používateľské účty“ prejdite do časti Používateľské účty v ovládacom paneli systému Windows.

2

Vyberte možnosť „Odstrániť heslo“. Do textového poľa zadajte svoje súčasné heslo.

3

Kliknutím na tlačidlo „Odstrániť heslo“ heslo odstránite a vrátite sa na obrazovku Používateľské účty. Zatvorte okno Používateľské účty. Pri ďalšom odhlásení z účtu alebo zapnutí počítača nebudete na prihlásenie do systému Windows potrebovať heslo.

Zakážte zabezpečené prihlásenie

1

Kliknite na guľu systému Windows a do poľa „Vyhľadávanie programov a súborov“ zadajte „netplwiz“. Keď sa zobrazí výsledok vyhľadávania „Netplwiz“, kliknite na neho.

2

Prejdite na kartu „Spresnenie“ v hornej časti okna. Odstráňte začiarknutie vedľa políčka „Vyžadovať od používateľov stlačenie kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Delete“.

3

Stlačením tlačidla „Použiť“ a potom tlačidla „OK“ zatvorte okno. Pri ďalšom pokuse o prihlásenie už nebudete musieť stlačiť klávesovú skratku Ctrl-Alt-Delete.