Rozdiel medzi klonovaním disku a zobrazovaním disku

Klonovanie disku a zobrazovanie disku sú dva procesy, ktoré dosahujú rovnaký cieľ: Kopírujú všetok obsah pevného disku. Klonovanie disku je možné pomocou obrazu disku, ale tieto dva procesy sa výrazne líšia v procese, ktorý používajú na kopírovanie pevných diskov. Klonovaním disku sa vytvorí funkčná individuálna kópia pevného disku, zatiaľ čo pri zobrazovaní disku sa vytvorí archív pevného disku, ktorý sa dá použiť na vytvorenie individuálnej kópie.

Kopírovanie a vkladanie

Obrazy diskov a klony diskov sa líšia od samotného kopírovania a vkladania celého obsahu jedného pevného disku na druhý. Pri kopírovaní a vkladaní súborov z jednej jednotky na druhú kopírujete iba skutočné súbory, a nie ďalšie údaje, ktoré pevný disk používa na ich vyhľadanie a prístup k nim. Pri kopírovaní a vkladaní sa na nový pevný disk neskopírujú veci, ako je hlavný bootovací záznam a tabuľka alokácie súborov. Zkopírujte a vložte záložnú jednotku.

Klonovanie disku

Klonovanie disku je proces kopírovania celého obsahu jedného pevného disku na druhý vrátane všetkých informácií, ktoré umožňujú spustenie operačného systému z jednotky. Klonovací program vám umožňuje vytvoriť individuálnu kópiu jedného z pevných diskov vášho počítača na inom pevnom disku. Táto druhá kópia pevného disku je plne funkčná a dá sa vymeniť za existujúci pevný disk počítača. Ak nabootujete z klonovanej jednotky, jej údaje budú identické so zdrojovou jednotkou v čase, keď bola vytvorená. Klonovanú jednotku je možné použiť na nahradenie zdrojovej jednotky v počítači v prípade, že sa s pôvodnou jednotkou stane niečo zlé.

Zobrazovanie disku

Zobrazovanie disku je proces vytvárania archívnej alebo záložnej kópie celého obsahu pevného disku. Obraz disku je úložný súbor, ktorý obsahuje všetky údaje uložené na zdrojovom pevnom disku a informácie potrebné na zavedenie z operačného systému. Aby však disk fungoval, je potrebné ho na pevný disk použiť. Pevný disk nemôžete obnoviť umiestnením súborov s obrazom disku; je potrebné ho otvoriť a nainštalovať na jednotku pomocou zobrazovacieho programu. Na rozdiel od klonovaných jednotiek môže jeden pevný disk na ňu uložiť niekoľko obrazov diskov. Obrazy diskov je možné ukladať aj na optické médiá a flash disky.

Klonovanie disku podľa obrázka

Pri použití obrazu disku na pevný disk vytvárate kópiu pôvodného obsahu jednotky. Obrazy diskov sa zvyčajne používajú na obnovenie predchádzajúceho obsahu pevného disku alebo na prenos obsahu na nový pevný disk. Môžete však použiť obraz disku na vytvorenie kópie zdrojového pevného disku na druhom pevnom disku, čo z neho urobí klon pôvodnej jednotky.