Ako otvoriť .Doc v programe WordPad

Program WordPad je jednoduchý program na spracovanie textu, ktorý je súčasťou každej kópie systému Windows. Aj keď spoločnosť Microsoft odstránila možnosť ukladať dokument vo formáte .doc pomocou programu WordPad a WordPad nedokáže otvárať dokumenty uložené v novšej prípone súboru .docx, program WordPad stále dokáže otvoriť akýkoľvek dokument uložený pomocou prípony .doc. Otvorenie súboru .doc pomocou programu WordPad je ako otvorenie dokumentu v programe Word, aj keď s niekoľkými ďalšími krokmi.

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ na paneli úloh počítača a vyberte možnosť „Spustiť“. Zadajte slovo „wordpad“ na určené miesto a kliknutím na tlačidlo „OK“ spustite program WordPad.

2

Kliknite na ponuku „Súbor“ a vyberte možnosť „Otvoriť“.

3

Kliknite na šípku napravo od nadpisu „Súbory typu“ a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Word pre Windows (* .doc)“.

4

Na pevnom disku počítača vyhľadajte súbor .doc, ktorý chcete otvoriť, zvýraznite ho a kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ otvorte dokument v programe WordPad.