Čo je zlé, keď obrazovka iPhone zhasne a zostane takáto?

Ak obrazovka vášho iPhone zhasne a nereaguje, môže mať vybitú batériu alebo môže mať vážnejší problém. Môžete skúsiť resetovať telefón a zistiť, či sa obnoví. Ak zlyhajú iné možnosti, obráťte sa na spoločnosť Apple so žiadosťou o opravu alebo výmenu.

IPhone s prázdnou obrazovkou

IPhone s prázdnou obrazovkou môže mať množstvo príčin. Jedným z nich je vybitá batéria, ktorá prirodzene zabráni zapnutiu telefónu. Ak si myslíte, že je batéria vášho telefónu vybitá, pripojte ho a nabíjačku k sieťovej zásuvke alebo k portu USB na počítači a nechajte ho trochu nabiť. Ak to funguje správne, pravdepodobne bola batéria príčinou prázdnej obrazovky zariadenia iPhone.

V opačnom prípade sa môžete pokúsiť vynútiť reštart telefónu. Spôsob, ako to urobiť, sa líši podľa modelu telefónu. Na iPhone X, iPhone 8 alebo iPhone 8 Plus rýchlo stlačte a podržte kláves zvýšenia hlasitosti a potom to isté urobte s klávesom zníženia hlasitosti. Potom stlačte a podržte bočné tlačidlo. Ak sa telefón reštartuje, mali by ste vidieť logo Apple.

Na iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus stlačte a podržte bočné tlačidlo a tlačidlá zníženia hlasitosti súčasne na 10 sekúnd. Ak sa telefón reštartuje, mali by ste vidieť logo Apple.

Na staršom modeli alebo na iPade alebo iPod Touch stlačte a na 10 sekúnd podržte domovské a horné alebo bočné tlačidlo, podľa toho, čo váš telefón má. Ak sa zariadenie úspešne reštartuje, malo by sa zobraziť logo Apple.

Ak to nefunguje, skúste zariadenie pripojiť aspoň na hodinu. Uistite sa, že je napájací kábel v dobrom stave a pevne zapojený a že v nabíjacej zásuvke nie sú žiadne nečistoty. Vyskúšajte inú nabíjačku alebo vyskúšajte túto nabíjačku s iným iPhone, ak k nim máte ľahký prístup.

Ak to nemôžete napraviť

Ak sa váš iPhone s prázdnou obrazovkou nereštartuje ani po nabití a vynútené reštartovanie nepomôže, budete pravdepodobne musieť kontaktovať spoločnosť Apple a požiadať o pomoc. Dajte dokopy všetky doklady, ktoré ukazujú, či máte aktuálnu záruku alebo zmluvu o rozšírenej službe AppleCare, alebo sa obráťte na spoločnosť Apple, ak si nie ste istí stavom podpory.

Kontaktujte spoločnosť Apple telefonicky alebo online chatom a dohodnite sa na dodaní zariadenia do obchodu Apple Store alebo na jeho odoslanie.