Otvorenie súboru OST v programe Microsoft Outlook

Microsoft Outlook kategorizuje dátové súbory programu Outlook do dvoch typov: súbory PST a OST. Súbory PST obsahujú údaje uložené vo vašich osobných priečinkoch, zatiaľ čo súbory OST obsahujú údaje stiahnuté zo servera Exchange. Pretože program Outlook nemôže priamo importovať zo súboru OST, ako je to zo súboru PST, ak chcete skopírovať údaje offline do iného počítača, môžete nakonfigurovať e-mailového klienta tak, aby sa pripojil k vášmu serveru, a vytvoriť nový súbor OST, alebo konvertujte svoj obsah OST do formátu PST.

Vytvorte súbor OST

1

Kliknite na „Súbor“, dvakrát kliknite na „Nastavenia účtu“ a potom vo výslednom okne vyberte svoj účet.

2

Na paneli nástrojov vyberte možnosť „Zmeniť“ a potom začiarknite políčko „Použiť režim výmeny servera s medzipamäťou“ v časti Nastavenia offline.

3

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ vytvorte súbor OST na pevnom disku a potom reštartujte program Outlook, aby sa zmeny prejavili.

Konvertujte súbor OST na PST

1

Prihláste sa do počítača, na ktorom bol súbor OST vytvorený. Odpojte sa od siete a potom otvorte alebo reštartujte program Microsoft Outlook.

2

Vyberte možnosť „Súbor“, kliknite na možnosť „Otvoriť a exportovať“ a potom kliknutím na tlačidlo „Import / Export“ spustite sprievodcu „Import a export“.

3

Kliknite na možnosť „Exportovať do súboru“, vyberte možnosť „Ďalej“, v zozname formátov súborov vyberte možnosť „Dátový súbor programu Outlook (.pst)“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

4

Vyberte svoju e-mailovú adresu alebo vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5

Kliknite na „Prehliadať“ a potom prejdite do požadovaného umiestnenia na uloženie.

6

Zadajte identifikačný názov záložného súboru a potom kliknite na tlačidlo „OK“.

7

Podľa vašich preferencií vyberte možnosť „Nahradiť duplikáty importovanými položkami“, „Povoliť vytváranie duplikátov“ alebo „Neimportovať duplikáty“. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a potom na tlačidlo „Dokončiť“.

8

Zadajte voliteľné heslo, pomocou ktorého chcete údaje zabezpečiť, a potom exportujte údaje kliknutím na tlačidlo „OK“.

9

Prihláste sa do druhého počítača alebo konta a potom otvorte program Microsoft Outlook.

10

Vyberte možnosť „Súbor“, kliknite na možnosť „Otvoriť a exportovať“ a potom kliknutím na tlačidlo „Import / Export“ spustite sprievodcu „Import a export“.

11

Vyberte možnosť „Importovať z iného súboru alebo programu“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Kliknite na tlačidlo „Prehliadať“ a potom prejdite na sieťovú alebo vymeniteľnú jednotku obsahujúcu súbor PST, ktorý ste vytvorili.

12

Vyberte vhodný súbor, kliknite na tlačidlo „Ďalej“, vyberte priečinok, z ktorého chcete importovať údaje, alebo použite predvolený výber na importovanie obsahu celého súboru, a potom kliknite na tlačidlo „Dokončiť“.