Ako reštartovať zvukový ovládač

Windows 7 používa ovládače na prepojenie so zariadením nainštalovaným v počítači. Bez fungujúceho ovládača nemôže zariadenie prijímať pokyny z operačného systému. Správca zariadení prístupný z ovládacieho panela umožňuje používateľom ovládať ovládače nainštalované v počítači. Ak zvukový výstup alebo vstup na počítači prestane fungovať a zabráni vám v poskytovaní videoprezentácie potenciálnym zákazníkom alebo v účasti na konferenčnom hovore so zamestnancami, môže byť zvukový ovládač deaktivovaný. Reštartujte zariadenie v Správcovi zariadení, aby ste obnovili funkciu zvukovej karty.

1

Kliknite na „Štart | Ovládací panel | Hardvér a zvuk | Správca zariadení“ alebo kliknite na „Štart“, do vyhľadávacieho poľa zadajte „správca zariadenia“ a stlačte „Enter“.

2

Dvakrát kliknite na položku „Ovládače zvuku, videa a hier“. Kliknite pravým tlačidlom myši na zvukový ovládač a kliknutím na tlačidlo Povoliť reštartujte zariadenie.

3

Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač a znova zapnite zvukovú kartu.