Ako v GIMPe nahradiť farby priehľadnými

Môže sa zdať, že priehľadné fólie nie sú príliš zábavné, kým neodhalíte vzrušujúce vizuálne efekty, ktoré môžete pri ich vytváraní vytvoriť. Získajte kópiu bezplatného programu na úpravu obrázkov GIMP a kliknutím na tlačidlo sa môžete naučiť zmeniť modrú oblohu na červenú a jablká na modro. Mnoho digitálnych obrázkov obsahuje informácie, ktoré určujú jeho priehľadnosť a farbu. Použitím GIMP na manipuláciu s informáciami o priehľadnosti môžete v jednej zo svojich obchodných grafík urobiť farbu priehľadnou a nahradiť ju inou.

Vytvorte priehľadnú farbu

1

Spustite GIMP a otvorte obrázok s farbou, ktorú chcete urobiť priehľadnou.

2

Na paneli s ponukami kliknite na „Farba“ a vyberte možnosť „Vyfarbiť na alfa“. Otvorí sa dialógové okno Farebne na alfa verzie a zobrazí malý náhľad obrázka. Funkcia Color to Alpha (Farba na alfa) umožňuje zvoliť farbu obrázka a urobiť ju priehľadnou. Toto okno má okno „Od“ pod obrázkom ukážky. Toto textové pole obsahuje farbu, ktorú chcete urobiť priehľadnou. Existuje niekoľko spôsobov, ako dostať farbu do tohto textového poľa.

3

Pravým tlačidlom myši kliknite na políčko „Od“ a zobrazí sa ponuka obsahujúca nasledujúce možnosti: Farba popredia, Farba pozadia, Čiernobiela. Ak chcete, aby bola jedna z týchto farieb priehľadná, môžete kliknúť na jednu z týchto možností. Farby pozadia a popredia sú tie, ktoré vidíte v dolnej časti okna Panela s nástrojmi.

4

Kliknite na textové pole „Od“ a GIMP otvorí okno Výber farieb na farbu Alpha. Toto okno, ktoré zobrazuje farby, vám umožňuje kliknúť na farbu, ktorú chcete urobiť priehľadnou.

5

Pomocou jednej z týchto metód vyberte farbu, ktorú chcete urobiť priehľadnou. Napríklad ak chcete zvoliť farbu z okna Farba na užitočnú voľbu farieb, kliknite na textové pole „Od“, kliknite na jednu z farieb v dialógovom okne Výber farby na užitočnú farbu a kliknite na tlačidlo „OK“. GIMP urobí vami vybranú farbu priehľadnou.

Vyskúšajte transparentnosť

1

Kliknite na tlačidlo „Vrstva“ v hornej časti hlavného okna GIMP a výberom položky „Nová vrstva“ otvorte okno Nová vrstva. Kliknutím na tlačidlo „OK“ vytvoríte novú vrstvu. GIMP umiestni novú vrstvu na pôvodný obrázok.

2

Stlačením klávesu „Ctrl-L“ otvoríte okno Vrstvy, ak ho nevidíte. Okno Vrstvy obsahuje zvislý zoznam vrstiev, ktoré existujú na vašom obrázku. Každá vrstva sa javí ako malá miniatúra. Nová vrstva, ktorú ste pridali, sa zobrazí v hornej časti zoznamu. Pod ním sa zobrazí váš pôvodný obrázok, ktorý je tiež vrstvou. Vrstvy sú ako tabule skla, ktoré obsahujú obrázky. Ak ich naskladáte, vrstvy v spodnej časti hromady budú prechádzať cez všetky priehľadné oblasti, ktoré sa nachádzajú vo vrstvách nad nimi.

3

Kliknite a pretiahnite novú vrstvu, ktorú ste vytvorili, aby sa nachádzala pod pôvodnou vrstvou obrázka. Týmto spôsobom sa zoradí poradie stohovania vrstiev a vytvorí sa nová vrstva pod pôvodnou vrstvou obrázka.

4

Kliknutím na novú vrstvu ju vyberte. Prejdite do okna Panela s nástrojmi a kliknutím na farebný štvorec „popredie“ v dolnej časti okna otvorte okno Zmeniť farbu popredia. Kliknite na jednu z farieb, ktoré vidíte v dialógovom okne Zmena farby popredia, a potom kliknutím na tlačidlo „OK“ zavrite dané okno.

5

Kliknite na nástroj „Vyplnenie segmentu“ v okne Panela nástrojov a prejdite na kresliace plátno, ktoré obsahuje novú vrstvu. Kliknutím na vrstvu ju vyplníte farbou, ktorú ste vybrali. Napríklad, ak ste vybrali zelenú farbu, GIMP vyplní vrstvu zelenou farbou. Upozorňujeme, že farba, ktorú ste vybrali, vykúka cez priehľadné oblasti pôvodného obrázka. Stáva sa to preto, lebo ste tieto oblasti sprehľadnili. Pretože váš pôvodný obrázok leží na vrstve vrstvy, ktorá má svoju vlastnú farbu, uvidíte farbu novej vrstvy, ktorá vykukuje cez priehľadnú oblasť v pôvodnom obrázku.