Ako vynútiť odstránenie v príkazovom riadku systému Windows

Na odstránenie súborov na pevnom disku môžete použiť Prieskumníka Windows, natívneho správcu súborov operačného systému, ale aplikácia obmedzuje kontrolu používateľa. V niektorých prípadoch vám program Explorer môže zabrániť v odstránení alebo úprave údajov, aj keď nejde o systémový súbor. Najlepšia cesta je niekedy správa údajov pomocou príkazového riadku; správcovia môžu pomocou príkazu „del“ vynútiť odstránenie súborov zo systému. Aj keď Windows Explorer funguje vo väčšine situácií, ak boli vaše firemné počítače napadnuté malvérom, na odstránenie hrozby budete možno potrebovať výkonnejšie ovládacie prvky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak v núdzovom režime použijete príkaz „del“.

1

Reštartujte počítač. Stlačením klávesu „F8“ na obrazovke spustenia načítate rozšírené možnosti spustenia systému Windows.

2

Pomocou klávesov so šípkami vyberte možnosť „Núdzový režim“ a potom stlačením klávesu „Enter“ spustite program v núdzovom režime systému Windows.

3

Stlačením klávesu „Windows-R“ spustíte príkaz Spustiť alebo kliknite na tlačidlo „Štart“ a v ponuke vyberte príkaz „Spustiť“. Do dialógového okna zadajte „cmd.exe“ (bez úvodzoviek) a kliknite na „OK“.

4

Do príkazového riadku zadajte „cd \“ a stlačením klávesu „Enter“ prejdite do koreňového adresára jednotky.

5

Na príkazovom riadku zadajte nasledujúci text:

del / f [jednotka]: [cesta k priečinku] [názov súboru]. [prípona súboru]

Nahraďte „[jednotka],„ “[cesta k priečinku],„ „[názov súboru]“ a „[prípona súboru]“ príslušnými informáciami pre váš systém.

6

Stlačením klávesu „Enter“ súbor násilne vymažete. Ak sa zobrazí výzva, stlačte kláves „Y“ na potvrdenie odstránenia.