Ako vykresliť obrázky vo Photoshope

Vykresľovanie alebo výrez obrázkov pomocou Photoshopu vám umožňuje vytvárať mnoho druhov vizuálnych efektov, od rozmarných až po praktické. Môžete nechať osobu, aby sa objavila v prostredí, v ktorom nikdy nebola. Alebo to môže vyzerať, akoby ste nafotili viac kópií produktu, ktorý inzerujete, hoci ste odfotili iba jednu kópiu. Spoločnosť Adobe vytvorila nástroj Refine Mask špeciálne pre tieto druhy obrázkov. Upresniť masku detekuje okraje objektov objavujúcich sa na obrázku.

1

Vložte do Photoshopu obrázok, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete vykresliť. Napríklad načítajte fotografiu osoby, ktorej pozadie chcete odstrániť.

2

Kliknutím na ikonu palety Nástroje v tvare lasa spustíte nástroj Lasso. Presuňte myš na bod priamo za obrysom obrázka, ktorý chcete vykresliť. Stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a potom potiahnite obrázok. Zostaňte blízko obrysu obrázka, ale nesnažte sa byť presní - to je úloha vylepšenia masky. Dôležité nie je zablúdiť do samotného obrazu.

3

Po úplnom trasovaní okolo obrázka uvoľnite myš a potom kliknite na tlačidlo panelu Vrstva v tvare kruhu v obdĺžniku. Spustí sa nástroj „Pridať masku vrstvy“, ktorý vytvorí masku, ktorá skryje pozadie obrázka. Maska sa zobrazí ako čiernobiela miniatúra napravo od aktuálne vybranej vrstvy na paneli Vrstvy.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na miniatúru masky a potom kliknutím na tlačidlo „Spresniť“ otvorte dialógové okno „Spresniť masku“. Pomaly potiahnite posúvač „Radius“ doprava a pozorne pritom sledujte obraz. Keď pixely pozadia, ktoré sa teraz zobrazujú červeno, začnú zasahovať do obrázka, mierne potiahnite „Radius“ späť doľava. Medzi červeným pozadím a obrázkom môže byť stále medzera.

5

Presuňte myš, ktorá je predvolene načítaná štetcom Upresniť polomer, cez časť medzery medzi obrázkom a jeho pozadím. Photoshop odstráni medzeru, aby červené pozadie tesne priliehalo k obrázku.

6

Pomocou štetca Upresniť polomer odstráňte všetky medzery zostávajúce medzi obrázkom a jeho pozadím a potom kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte dialógové okno Upresniť masku. Obrázok je obklopený bielou farbou, pretože cez výrezové pozadie vykresleného obrázka sa zobrazuje biela predvolenej vrstvy „Pozadie“.

7

Kliknutím na ikonu oka vrstvy „Pozadie“ na paneli Vrstvy urobíte pozadie priehľadným. Photoshop označuje priehľadnosť šachovnicovým vzorom, ktorý je zafarbený na bielo a sivo.

8

Pomocou príkazu „Uložiť ako“ v ponuke „Súbor“ uložte obrázok ako typ PNG, čím sa zachová priehľadnosť vykresleného obrázka.