Ako vložiť hudbu mimo iTunes na iPhone

Či už používate svoj iPhone na počúvanie hudby na služobnej ceste alebo potrebujete využívať hudobné možnosti svojho iPhone na počúvanie zvuku súvisiaceho s prácou, okrem hudby dostupnej na predaj v službe iTunes máte k dispozícii rôzne možnosti. Aj keď sú vaše iPhone a iTunes vytvorené na vzájomnú spoluprácu, nie ste uzamknutí hudbou AAC chránenou DRM, ktorú ponúka iTunes Store. IPhone podporuje niekoľko typov zvuku, vrátane formátov MP3, AAC, AIFF, WAV, M4A a Audible, ako napríklad AAX.

Používanie zvukových súborov

1

Rozhodnite sa, aké súbory pridávate do iTunes. Ak máte zvukové disky CD, ktoré chcete skopírovať do svojho zariadenia iPhone, vložte disk CD do počítača a otvorte iTunes. Kliknite na disk CD na bočnom paneli, začiarknite políčka vedľa všetkých skladieb, ktoré chcete importovať, a kliknite na tlačidlo „Importovať disk CD“. Po importe sa všetky skladby pridajú do knižnice iTunes a dajú sa pridať do vášho iPhone rovnakým spôsobom ako iné hudobné súbory.

2

Pridajte svoje hudobné súbory, ak namiesto hudby z CD používate súbory. Ak chcete pridať hudbu do svojej knižnice iTunes, musí byť bez DRM; ak máte napríklad súbory WMA chránené DRM, nebudú fungovať. Otvorte ponuku Súbor a vyberte buď možnosť „Pridať súbor do knižnice“, alebo „Pridať priečinok do knižnice“ podľa toho, koľko hudby pridávate a ako máte uložené.

3

Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý importujete, a kliknite na „Otvoriť“.

4

Pripojte svoj iPhone k počítaču. Po pripojení sa zobrazí na bočnom paneli iTunes.

5

Skopírujte skladby do svojho iPhone. Ak máte iPhone nastavený na synchronizáciu s iTunes, skontrolujte, či sú nové súbory vybrané, a začiarknite políčko a nastavte iPhone na synchronizáciu. Ak nepoužívate synchronizáciu, presuňte súbory z knižnice iTunes do zariadenia iPhone na bočnom paneli.

6

Ak chcete počúvať hudbu na svojom zariadení, odpojte svoj iPhone.