Ako automaticky mazať priečinky v Ubuntu

Po prechode vášho podnikania na Ubuntu sa dozviete, že terminál obsahuje mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie. Jedným z týchto nástrojov je príkaz, ktorý umožňuje priame mazanie súborov a priečinkov namiesto ich presunutia do koša a následného odstránenia odtiaľ. Samotný príkaz „rm“ odstráni jednotlivé súbory, pridaním možnosti „rekurzívne“ spôsobí, že príkaz vymaže priečinok a všetko v ňom.

1

Kliknite na logo Ubuntu v pravom hornom rohu obrazovky. Do textového poľa, ktoré sa zobrazí pod kurzorom, zadajte „Terminál“.

2

V poli pod vyhľadávacím poľom kliknite na ikonu s názvom „Terminál“. Do okna terminálu zadajte „cd directory“, kde „directory“ je adresa adresára, v ktorom je priečinok, ktorý chcete vymazať.

3

Napíšte „rm -R názov-priečinka“, kde „názov-priečinka“ je priečinok s obsahom, ktorý chcete natrvalo odstrániť.