Ako previesť peniaze kartou Visa do služby PayPal

Aj keď môžete previesť finančné prostriedky z prepojeného bežného alebo sporiaceho účtu a pridať peniaze na účet PayPal, proces používania karty Visa prostredníctvom služby PayPal na nákup veľkého podniku si vyžaduje inú sadu krokov. Namiesto presunutia časti dostupného zostatku na karte Visa na PayPal prepojíte kartu so PayPal, aby ste mohli čerpať proti tomuto zostatku. Pri nákupe pomocou služby PayPal môžete svoju kartu označiť ako platobný prostriedok bez toho, aby sa predajcovi vášho tovaru zobrazili informácie o vašom účte Visa.

Pridať kartu

1

Prihláste sa do svojho účtu PayPal. Kliknite na odkaz „Profil“ na svojej domovskej stránke a v rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť „Aktualizovať kartu“.

2

Kliknutím na tlačidlo „Pridať kartu“ na obrazovke „Debetné a kreditné karty“ prepojíte svoju kartu Visa s účtom PayPal. Po načítaní obrazovky „Pridať debetnú alebo kreditnú kartu“ otvorte rozbaľovaciu ponuku „Typ karty“ a výberom položky „Visa“ zobrazte polia na zadávanie údajov pre informácie o karte. Zadajte číslo svojej karty, dátum vypršania platnosti a trojmiestne verifikačné číslo zo zadnej strany karty.

3

Overte, či sa fakturačná adresa vašej karty zhoduje s domácou adresou vášho účtu PayPal. Ak sa líši, kliknite na prepínač „Zadajte novú adresu ako fakturačnú adresu“ a zadajte svoje údaje do vstupných polí, ktoré sa zobrazia pod ňou. Dokončite proces kliknutím na tlačidlo „Pridať kartu“. PayPal potvrdzuje, že vaša karta bola pridaná k vášmu účtu.

Overiť kartu

1

Prihláste sa do svojho účtu PayPal. Na domovskej stránke vyhľadajte odkaz „Profil“ a v rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť „Moje peniaze“. V zozname finančných zdrojov „Môj profil“ vyhľadajte kartu Visa, ktorú ste pridali do svojho účtu. Kliknite na odkaz „Aktualizovať“ vedľa záznamu a načítajte obrazovku „Debetné a kreditné karty“ pre vašu kartu Visa.

2

Kliknite na odkazy „Potvrdiť moju kartu“ a „Pokračovať“ alebo „Spojiť a potvrdiť moju kartu“ a na odkazy „Uložiť a pokračovať“ podľa toho, čo sa v zozname vašej karty Visa zobrazí. Služba PayPal na kartu Visa zaúčtuje poplatok 1,95 USD v priebehu niekoľkých dní ako súčasť postupu overenia zabezpečenia.

3

Poplatok PayPal nájdete na výpise Visa spolu so štvormiestnym kódom, ktorý sa spolu s ním nachádza. Hneď ako nájdete tieto informácie, prihláste sa do svojho účtu PayPal, a to buď na tlačenom, alebo online výpise. Kliknite na odkaz „Profil“ a vyberte možnosť „Moje peniaze“.

4

Vyhľadajte svoju kartu Visa v zozname finančných zdrojov „Môj profil“ a kliknite na odkaz „Aktualizovať“. Po načítaní obrazovky účtu kliknite na odkaz „Zadať kód PayPal“ a zadajte kód z výpisu z karty Visa. Dokončite proces kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť kód“.