Ako prepojiť webovú poštu GoDaddy s Androidom

Zo svojho zariadenia s Androidom môžete prepojiť svoje poštové účty GoDaddy Web pre ktorúkoľvek z vašich domén tromi spôsobmi. Vo webovom prehliadači Android môžete prejsť na webový pracovný priestor GoDaddy, môžete si stiahnuť a nainštalovať bezplatnú mobilnú aplikáciu GoDaddy z Google Play alebo môžete nakonfigurovať aplikáciu pre Android Email s nastaveniami servera IMAP alebo POP3 pre svoje účty GoDaddy. . Ak nakonfigurujete predvolenú aplikáciu E-mail pre Android so svojimi e-mailovými účtami GoDaddy, môžete svoje účty GoDaddy spravovať spolu s ostatnými nakonfigurovanými účtami v integrovanej aplikácii E-mail pre Android.

Webový prehliadač

1

Klepnutím na ikonu „Aplikácie“ na domovskej obrazovke zariadenia Android a klepnutím na ikonu „Internet“ spustíte aplikáciu webového prehľadávača.

2

Klepnite do panela s adresou a potom zadajte prihlasovaciu adresu URL pracovného priestoru GoDaddy (pozri odkaz v Zdrojoch). Stlačte kláves „Enter“.

3

Klepnutím na začiarkavacie políčko „Zapamätať si ma“ uložíte svoje poverenia do prehliadača.

4

Do príslušných polí zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo GoDaddy a potom klepnite na „Prihlásiť sa“. V prehliadači sa otvorí vaša schránka GoDaddy Webmail.

GoDaddy Mobile

1

Klepnutím na kartu „Aplikácie“ na domovskej obrazovke systému Android otvoríte ponuku Aplikácie.

2

Klepnutím na ikonu „Obchod Play“ spustíte Google Play.

3

Klepnite na ikonu „Aplikácie“ a potom na ikonu „Hľadať“.

4

Do vyhľadávacieho poľa zadajte „GoDaddy“ (bez značiek). Počas zadávania sa zobrazuje položka pre mobilnú aplikáciu GoDaddy. Klepnutím na položku „GoDaddy Mobile“ otvoríte obrazovku s podrobnosťami.

5

Klepnite na „Inštalovať“ a potom klepnutím na „Prijať“, aby ste autorizovali povolenia aplikácie. Aplikácia sa stiahne a nainštaluje do systému Android.

6

Klepnutím na „Otvoriť“ spustíte GoDaddy Mobile.

7

Do príslušných polí zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo GoDaddy. Klepnutím na začiarkavacie políčko „Zachovať prihlásenie“ uložíte svoje poverenia.

8

Podľa dostupnej možnosti klepnite na „Prejsť“ alebo „Prístup k vášmu účtu“. V aplikácii sa otvorí vaša doručená pošta GoDaddy.

E-mailová aplikácia pre Android

1

Klepnutím na ikonu „E-mail“ na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií spustíte aplikáciu E-mail na svojom zariadení so systémom Android.

2

Stlačte kláves „Ponuka“ a potom klepnite na „Účty“.

3

Stlačte kláves „Ponuka“ a potom klepnite na „Pridať účet“. Otvorí sa obrazovka Nový e-mailový účet.

4

Do poľa Meno používateľa zadajte svoju e-mailovú adresu GoDaddy a potom zadajte heslo do poľa Heslo. Klepnite na „Ďalej“.

5

Ak je vo vašom účte povolený protokol IMAP, klepnite na možnosť „IMAP“. V opačnom prípade kliknite na možnosť „POP3“.

6

Znovu zadajte svoju e-mailovú adresu GoDaddy do poľa E-mailová adresa.

7

Zadajte „pop.secureserver.net“ (bez úvodzoviek) do poľa Server prichádzajúcej pošty a „110“ (bez úvodzoviek) do poľa Port, ak ste vybrali POP3. Do poľa Prichádzajúci server zadajte „imap.secureserver.net“ (bez úvodzoviek) a do poľa Port zadajte „143“ (bez úvodzoviek), ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali IMAP. Klepnite na „Ďalej“.

8

Do poľa Odchádzajúci server zadajte „smtpout.secureserver.net“ (bez úvodzoviek). Do poľa Port zadajte „80“ (bez úvodzoviek).

9

Začiarknite políčko „Vyžadovať prihlásenie“ a znova zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Klepnite na „Ďalej“.

10

Do poľa Názov účtu zadajte názov účtu a potom klepnite na „Hotovo“. Váš e-mailový účet GoDaddy je nakonfigurovaný. Otestujte si svoj účet odosielaním a prijímaním e-mailov zo zariadenia so systémom Android.