Ako opraviť signál bez vstupu do počítača

Ak vaša firma nemá oddelenie informačných technológií, môže byť na vás, aby ste v prípade chyby udržali svoje počítače v chode. Ak váš monitor zobrazuje „Žiadny vstupný signál“, z vášho počítača sa na vašom monitore nezobrazuje žiadny obraz. Existuje niekoľko možných príčin tejto chyby. Aby ste to napravili, musíte zistiť, ktorý komponent je chybný, od káblov, ktoré pripájajú váš monitor k počítaču, k samotnému monitoru alebo dokonca ku grafickej karte vášho počítača.

1

Vypnite počítač.

2

Odpojte kábel vedúci od monitora k počítaču a znova ho zapojte. Uistite sa, že je pripojenie pevné. Najbežnejšou príčinou tejto chyby je uvoľnený kábel.

3

Znovu pripojte kábel vedúci od monitora k počítaču. Ak monitor ani po opätovnom pripojení kábla stále nezobrazuje signál, problém môže spočívať v kábli, najmä ak je kábel viditeľne poškodený.

4

Ak je to možné, vymeňte monitor za iný. Ak sa chyba „Žiadny vstupný signál“ stále zobrazuje, problém nespočíva v kábloch alebo monitore, ale v počítači.

5

Otvorte počítač a vyhľadajte svoju grafickú kartu. Vyberte kartu a potom ju pevne zasuňte do jej slotu alebo, ak je to možné, vložte grafickú kartu do iného slotu na základnej doske. Grafická karta, ktorá nevykonáva pevné pripojenie, nebude zobrazovať obrázky na monitore. Zatvorte počítač a znovu otestujte monitor.

6

Grafickú kartu úplne vymeňte. Vaša grafická karta môže trpieť vnútorným poškodením, ktoré neumožňuje výstup signálu.