Ako skryť aplikácie na Droidovi

Aby sa zabránilo početným ikonám na obrazovke Aplikácie z predinštalovaného softvéru, mnoho majiteľov Droidov objavilo, ako skryť nepoužívané aplikácie deaktiváciou softvéru v nastaveniach zariadenia. Zakázaním aplikácie sa aplikácia z Droidu neodinštaluje. Zakázanie aplikácie skryje ikonu pred zobrazením na obrazovke Aplikácie a program nebude inovovaný, keď budú k dispozícii aktualizácie. Skryte skryté aplikácie ich opätovným povolením v nastaveniach zariadenia.

1

Stlačte kláves „Ponuka“ a potom klepnutím na ikonu „Nastavenia“ otvorte ponuku Nastavenia zariadenia.

2

Klepnite na možnosť „Viac“ a potom na možnosť „Správca aplikácií“. Otvorí sa Správca aplikácií.

3

Prejdením prstom doľava alebo doprava zobrazte v prípade potreby obrazovku „Všetky aplikácie“. Všetky nainštalované aplikácie sa zobrazia na obrazovke Všetky aplikácie.

4

Klepnutím na položku aplikácie ju znova zobrazíte. Otvorí sa obrazovka Podrobnosti aplikácie.

5

Klepnite na možnosť „Povoliť“. Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Klepnutím na „OK“ aplikáciu zobrazíte a obnovíte.