Ako sa dostať do systému BIOS na základnej doske MSI

Po naštartovaní počítača riadi proces zavádzania systém BIOS základnej dosky MSI - kontroluje napájanie, procesor, pamäť RAM a zariadenia pripojené k systému, ktorá sa nazýva fáza POST (alebo Power On Self Test). Potom systém BIOS odovzdá počítač do vášho operačného systému. Ak máte problém s spustením počítača POST (zvyčajne sa to nenaštartuje), budete musieť vstúpiť do systému BIOS, aby ste zmenili niektoré nastavenia alebo diagnostikovali zvukové signály.

1

Reštartujte počítač.

2

Počas bootovania systému stlačte kláves „Delete“, aby ste vstúpili do systému BIOS.

Spravidla sa zobrazuje správa podobná „Stlačením klávesu Del vstúpte do SETUP“, ale môže rýchlo blikať.

V zriedkavých prípadoch môže byť klávesom BIOS kláves „F2“.

3

Podľa potreby zmeňte možnosti konfigurácie systému BIOS a po dokončení stlačte kláves „Esc“. Kliknutím na tlačidlo Uložiť a ukončiť uložte zmeny.