Ako exportovať knižnicu iTunes do prehrávača Windows Media Player

ITunes, prehrávač médií vyvinutý spoločnosťou Apple, používa knižnicu na usporiadanie zvukových stôp. Ak podnikáte, knižnica vám umožňuje organizovať školiace materiály pre vašich zamestnancov a prezentačné materiály pre vašich klientov. Ak potrebujete tieto zvukové súbory dostať do knižnice prehrávača Windows Media Player, musíte spojiť médiá iTunes do jedného priečinka a potom nakonfigurovať prehrávač Windows Media Player tak, aby tento priečinok naskenoval a importoval všetky stopy do jeho knižnice.

1

Spustite iTunes, kliknite na „Upraviť“ a z ponuky vyberte „Predvoľby“.

2

Kliknite na kartu „Rozšírené“ v hornej časti okna Predvoľby a potom začiarknite políčka „Udržiavať priečinok iTunes Media Media usporiadaný“ a „Kopírovať súbory do priečinka iTunes Media pri pridávaní do knižnice“.

3

Vyberte cestu v poli „Umiestnenie priečinka iTunes Media“ a stlačením klávesov „Ctrl-C“ ju skopírujte do schránky. Kliknutím na „OK“ nové nastavenia uložíte a uložíte.

4

Kliknite na „Súbor“, vyberte „Knižnica“ a potom na „Usporiadať knižnicu“. Začiarknite políčko „Konsolidovať súbory“ a kliknutím na tlačidlo „OK“ skopírujte všetky mediálne súbory v knižnici iTunes do priečinka iTunes Media. Celá vaša knižnica iTunes je teraz sústredená v priečinku, ktorý je uvedený v poli „Umiestnenie priečinka iTunes Media“.

5

Spustite Windows Media Player, kliknite na „Usporiadať“, vyberte „Spravovať knižnice“ a kliknite na „Hudba“. Zobrazí sa okno Umiestnenia hudobnej knižnice.

6

Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ otvoríte prehľadávač súborov. Jedným kliknutím do panela s adresou v hornej časti vyberte predvolenú cestu a stlačením klávesov „Ctrl-V“ ju nahradíte cestou k priečinku iTunes Media. Stlačením klávesu „Enter“ prejdite do priečinka Médiá a kliknutím na tlačidlo „Zahrnúť priečinok“ pridáte priečinok do zoznamu priečinkov sledovaných programom Windows Media Player.

7

Kliknutím na tlačidlo „OK“ importujete všetky skladby z priečinka iTunes Media do programu Windows Media Player. Správa „Aktualizovať knižnicu médií“ sa zobrazuje v pravom dolnom rohu prehrávača Windows Media Player, kým sa do knižnice neimportujú všetky mediálne súbory.