Ako aktivovať vizuálnu hlasovú schránku na iPhone

Jednou z prvých úloh pri nastavovaní vášho nového iPhone je aktivácia Visual Voice Mail. Funkcia Vizuálna hlasová schránka zariadenia iPhone vám umožňuje nastaviť predvolený pozdrav alebo prispôsobiť pozdrav, ktorý volajúci počujú, keď sú ich hovory presmerované do hlasovej pošty. Ak je hlasová pošta vo vašom účte už nastavená, nastavenie vizuálnej hlasovej schránky sa automaticky aktivuje. Ak je váš účet nový, môžete vo svojom prístroji aktivovať vizuálnu hlasovú schránku.

1

Klepnite na ikonu „Telefón“ na domovskej obrazovke zariadenia iPhone.

2

Klepnutím na ikonu „Hlasová schránka“ na dolnom paneli úloh otvoríte obrazovku Nastavenie hlasovej schránky.

3

Klepnite na tlačidlo „Nastaviť teraz“. Zobrazí sa obrazovka Heslo.

4

Zadajte heslo pre svoju vizuálnu hlasovú schránku a potom klepnite na „Uložiť“. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia hesla.

5

Potvrďte heslo opätovným zadaním do vstupného poľa. Klepnite na „Uložiť“. Otvorí sa obrazovka Pozdrav.

6

Klepnutím na možnosť „Predvolené“ použijete predvolený pozdrav alebo klepnutím na „Vlastné“ zaznamenáte vlastný pozdrav pre volajúcich. Ak klepnete na „Vlastné“, zobrazí sa obrazovka nahrávania.

7

Klepnutím na „Nahrať“ zaznamenáte svoj osobný pozdrav. Klepnutím na tlačidlo „Stop“ zastavíte nahrávanie. Klepnutím na tlačidlo „Prehrať“ skontrolujte záznam alebo klepnutím na tlačidlo „Záznam“ znova nahrajte pozdrav. Po dokončení nahrávania klepnite na možnosť „Uložiť“. Obrazovka hlasovej schránky zobrazuje záznam pre váš pozdrav a váš pozdrav je povolený. Vizuálna hlasová schránka je aktivovaná.