Ako zabezpečiť, aby hypertextový odkaz fungoval v PDF

Pri vytváraní dokumentov PDF možno budete chcieť zahrnúť hypertextový odkaz na webovú stránku, na ktorú môžu čitatelia získať ďalšie informácie o predmete. Samotné zadanie adresy URL stránky do dokumentu nevytvorí odkaz na produkty spoločnosti Adobe. Namiesto toho na vytvorenie hypertextových odkazov použijete nástroj na vytváranie odkazov.

1

V aplikácii Adobe Acrobat otvorte PDF, na ktorý chcete vytvoriť hypertextový odkaz.

2

Kliknite na položky „Vybrať nástroje“, „Obsah“ a „Prepojiť“.

3

Posuňte ukazovateľ „Cross hair“ na miesto v dokumente a podržte ľavé tlačidlo myši. Pohybom myši vytvorte obdĺžnik a uvoľnite tlačidlo. Oblasť vo vnútri obdĺžnika je miestom, kde sa odkaz objaví v PDF.

4

Kliknite na „Otvoriť webovú stránku“ a „Ďalej“.

5

Do poľa „URL“ zadajte adresu URL webovej stránky, na ktorú chcete mať hypertextový odkaz. Kliknite na tlačidlo „OK“.