Náčrt kresby vo Photoshope

Obrys kresby v aplikácii Adobe Photoshop je metóda bežne používaná na transformáciu digitálnych fotografií do čiarovej grafiky. Tento proces sa spolieha na vytvorenie cestičiek obklopujúcich oblasti, ktoré chcete načrtnúť. S cestami môžete úzko zvoliť polohu obrysu pred použitím ťahu štetca, ktorý vytvorí skutočnú čiaru okolo objektu. S vrstvami Photoshopu môžete vytvárať cesty spôsobom, ktorý ich izoluje od skutočného obrázka, čo vám umožní uložiť kresbu do vlastného súboru bez toho, aby to malo vplyv na pôvodnú fotografiu.

 1. Otvorte obrázok vo Photoshope

 2. Spustite Photoshop a otvorte vo Photoshope obrázok, ktorý chcete označiť.

 3. Otvorte panel Vrstvy

 4. Kliknite na ponuku „Okno“ v hlavnej ponuke v hornej časti aplikácie a výberom položky „Vrstvy“ otvorte panel Vrstvy, ak ešte nie je otvorený.

 5. Duplikujte vrstvu

 6. Stlačením klávesu „Ctrl-J“ duplikujete pôvodnú vrstvu. Vrstvy v paneli sú pomenované „Pozadie“ a „Vrstva 1.“ Dvakrát kliknite na názov „Pozadie“ na paneli Vrstva, aby ste zvýraznili existujúci názov. Zadajte príkaz „Originál“ a vrstvu premenujte. Premenujte vrstvu 1 „Vrch“, aby ste odlíšili rôzne vrstvy použité na vytvorenie výkresu.

 7. Premenujte vrstvy

 8. Dvojitým stlačením klávesov „Ctrl-Shift-N“ a „OK“ vytvoríte dve nové vrstvy. Myšou presuňte nové vrstvy pod vrstvu „Najvyššia“. Prvú novú vrstvu premenujte na „Pozadie“ a druhú novú vrstvu na „Obrys“.

 9. Zmeňte farby pozadia

 10. Kliknite na vrstvu „Pozadie“ a potom na paneli nástrojov vyberte nástroj „Paint Bucket“. Vyberte bielu farbu. Kliknutím na vrstvu „Pozadie“ zmeníte priehľadnú vrstvu na bielu. Kliknutím na ikonu „Oko“ vedľa názvu vrstvy skryjete vrstvu.

 11. Aktivujte obrysovú vrstvu

 12. Skryte vrstvu „Horná“ pomocou ikony oka vedľa nej a potom kliknutím na ňu v paneli vyberte vrstvu „Obrys“. Týmto je vrstva „Obrys“ aktívna.

 13. Vyberte hrot a farbu štetca

 14. Kliknutím na nástroj štetec vyberte obrys a farbu štetca. Vyberte požadovaný hrot kefy a vyberte farbu na paneli Farba.

 15. Vytvorte cestu okolo obrázka

 16. Na paneli nástrojov kliknite na nástroj „Pero“. Na paneli možností v hornej časti aplikácie vyberte ikonu „Cesty“ pre pero. Pomocou tohto nástroja môžete vytvoriť cestu okolo obrázka tak, že vyberiete body pozdĺž obrysov obrázka, ktoré sleduje čiara pera, a obrysujte tak objekt.

 17. Vytvorte zakrivenú čiaru

 18. Kliknite na okraj obrázka na začiatku krivky obrázka. Presuňte pero na koniec tejto krivky a znova kliknite na okraj obrázka. Zobrazí sa čiara, ktorá sleduje cestu medzi dvoma bodmi. Zakrivte čiaru podržaním tlačidla myši a ťahaním doľava alebo doprava, čím vytvoríte zakrivenú čiaru. Upravte čiaru pohybom myši, kým sa nezhoduje s krivkou objektu. Sledujte položku perom a kliknite na koniec každej krivky. Čím je výber krivky menší, tým viac pero sleduje obrys. Postupom uvidíte cestu.

 19. Obrysy kontúr

 20. Postupujte podľa obrysov položky, kým sa nevrátite do východiskového bodu. Kliknutím na začiatočný bod vyplníte obrys.

 21. Vyberte svoj štetec

 22. Pravým tlačidlom myši kliknite na cestu a vyberte možnosť „Ťahová cesta“. Vyberte možnosť Štetec a vyberte svoju preddefinovanú kefu, ktorá sa použije pri vytváraní obrysu. Kliknutím na tlačidlo „OK“ použijete ťah štetca pozdĺž vyznačenej cesty.

 23. Odstráňte cestu

 24. Kliknite na ikonu „Oko“ vedľa vrstvy pozadia. Kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru cesty a vyberte možnosť „Odstrániť cestu“, čím cestu odstránite, pričom zostane iba čiara nakreslená príkazom Cesta ťahu. Skontrolujte, či sa riadok zobrazuje podľa želania. Ak sa tak nestane, vymažte ho pomocou nástroja Guma z panela nástrojov a skúste to znova. Ak je obrys úspešný, skryte vrstvu pozadia znova pomocou ikony Oko.

 25. Pokračujte v navrhovaní ďalších sekcií

 26. Pokračujte v obrysovaní ďalších častí obrysu opakovaním krokov 9 až 12, kým nie je kresba dokončená. Ak je to potrebné, obmieňajte šírku ťahov pri svojej práci.

 27. Skryť všetky okrem obrysovej vrstvy

 28. Skryť všetky okrem vrstvy Obrys, aby ste videli iba svoju kresbu. Uložte súbor, aby ste zachovali pôvodnú fotografiu a vrstvy. Odstráňte ďalšie vrstvy a uložte výkres ako samostatný súbor pomocou možností „Súbor“ a „Uložiť ako“, aby ste ponechali iba obrysy obrázka ako samostatný súbor.