Ako otvoriť obrázok v novej vrstve vo Photoshope

Vďaka funkcii vrstvenia Photoshopu môžete kombinovať samostatné obrázky na rôzne účely. Napríklad môžete pridať logo svojej spoločnosti ako vodoznak na vrchnú časť fotografie produktu, alebo môžete pracovať s viacerými grafikami a vytvoriť tak špeciálne efekty, ktoré upútajú pozornosť diváka. Ak už máte obrázok, ktorý by ste chceli použiť vo svojom projekte Photoshopu, pridajte ho ako novú vrstvu.

1

Otvorte alebo vytvorte projekt Photoshopu, ktorý chcete upraviť.

2

Nový obrázok presuňte do okna Photoshopu. Môžete tiež kliknúť na ponuku „Súbor“, kliknúť na „Otvoriť“, vybrať súbor s obrázkom a kliknúť na tlačidlo „Otvoriť“.

3

Stlačením klávesu „Enter“ výber potvrďte a pridajte obrázok ako novú vrstvu. Ak ste do projektu pridali nesprávny obrázok, vráťte sa stlačením klávesu „Escape“.

4

Opakujte kroky 2 a 3 pre každý obrázok, ktorý chcete pridať ako novú vrstvu.