Ako získať prístup k iným počítačom pomocou WiFi

Väčšina malých firiem môže mať zo siete na pracovisku úžitok. Keď sú počítače prepojené cez Wi-Fi, môžu zdieľať tlačiarne a súbory, čo znamená, že jedna tlačiareň obslúži celú kanceláriu a že čas strávený presunom súborov na USB disky alebo ich odoslaním e-mailom tam a späť je možné úplne ušetriť. Ak chcete získať prístup k ďalším počítačom cez Wi-Fi, musíte si vytvoriť pracovnú skupinu pomocou systému Windows.

1

Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu systému Windows, kliknite na „Vyhľadať“ a zadajte „Systém“. Potom kliknite na „Nastavenia“ a „Systém“. Kliknite na možnosť „Zmeniť nastavenie“ v časti „Názov počítača, doména a nastavenie pracovnej skupiny“, potom vyberte možnosť „Názov počítača“ a kliknite na tlačidlo „Zmeniť“. V časti Člen zvoľte „Pracovná skupina“ a zadajte názov siete vašej kancelárie.

2

Znovu kliknite na pravý horný roh a potom kliknite na ikonu bezdrôtovej siete, čo predstavuje séria pruhu ukazujúceho silu vašej siete. Pravým tlačidlom myši kliknite na aktívnu sieť (všetky počítače v pracovnej skupine musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi) a vyberte možnosť „Zapnúť alebo vypnúť zdieľanie“. Kliknutím na „Áno“ zapnete zdieľanie súborov a tlače.

3

Otvorte program Prieskumník súborov a vyberte súbor alebo priečinok, ku ktorému chcete povoliť prístup iným počítačom. Kliknite na kartu „Zdieľať“ a potom vyberte, s ktorými počítačmi alebo sieťou chcete tento súbor zdieľať. Ak chcete zdieľať súbor alebo priečinok s každým počítačom v sieti, vyberte možnosť „Pracovná skupina“.

4

Zopakujte kroky 1 - 3 na všetkých počítačoch, ktoré chcete v sieti. - Všetky počítače musia byť súčasťou rovnakej pracovnej skupiny, aby mali prístup k sebe navzájom. Zdieľajte súbory z každého počítača a poskytnite tak ostatným počítačom v sieti prístup k súborom.

5

Kliknite na pravý horný roh, kliknite na „Vyhľadať“ a zadajte „Tlačiarne“. Potom kliknite na „Nastavenia“ a „Tlačiarne“ na počítači v kancelárii, ku ktorému je pripojená tlačiareň. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na kartu „Zdieľať“. Vyberte možnosť „Zdieľať s ...“ a výberom položky „Pracovná skupina“ poskytnite ostatným počítačom v sieti prístup k tejto tlačiarni.