Ako znovu načítať systém Windows XP bez odstránenia súborov

Odstránenie systémových súborov, úprava registra a inštalácia nekompatibilných ovládačov pre Windows XP môžu poškodiť integritu operačného systému a spôsobiť jej nefunkčnosť. Za uskutočnenie vyššie uvedených zmien v systéme sú často zodpovedné vírusové infekcie, avšak zamestnanci, ktorí majú administratívny prístup k pracovnej stanici, môžu tiež robiť škodlivé zmeny v operačnom systéme. Opätovná inštalácia systému Windows XP môže operačný systém opraviť, ale ak sa do systémového oddielu uložia súbory spojené s prácou, všetky údaje sa počas procesu inštalácie vymažú. Ak chcete znova načítať systém Windows XP bez straty súborov, môžete vykonať miestnu aktualizáciu, ktorá sa tiež nazýva opravná inštalácia.

1

Vložte disk CD so systémom Windows XP do optickej jednotky a potom reštartujte počítač stlačením klávesov „Ctrl-Alt-Del“.

2

Po zobrazení výzvy stlačte ľubovoľné tlačidlo a vložte obsah disku. Na obrazovke Vitajte v nastavení stlačte „Enter“.

3

Prečítajte si licenčnú zmluvu a stlačením klávesu „PgDn“ posuňte stránku nadol. Stlačením klávesu F8 vyjadrite súhlas s podmienkami. Disk CD vyhľadá predchádzajúce inštalácie systému Windows XP.

4

Stlačením klávesu „R“ opravíte vybraný operačný systém. Disk začne preinštalovať operačný systém na pevný disk bez ovplyvnenia osobných súborov. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu opravy.

5

Po dokončení inštalácie sa prihláste do systému Windows XP a prihláste sa do Internetu. Kliknite na „Štart“, „Všetky programy“ a potom na „Windows Update“.

6

Kliknutím na tlačidlo „Vyhľadať aktualizácie“ vyhľadáte príslušné balíky service pack a rýchle opravy, ktoré chcete znova nainštalovať do operačného systému.

7

Kliknutím na tlačidlo „Inštalovať teraz“ aktualizujete aktualizáciu na mieste.