Ako vymazať uzamknutý pevný disk

Jednou z bezpečnostných funkcií mnohých základných dosiek je zámok systému BIOS. Po uzamknutí systému BIOS sa počítač nebude dať zaviesť do operačného systému bez hesla, nastavenia systému BIOS nemožno zmeniť bez hesla a všetky pripojené pevné disky sú uzamknuté. Toto je dobré nastavenie, ktoré sa umožňuje v situáciách vyžadujúcich silné zabezpečenie, napríklad v podnikových nastaveniach. Ak chcete vymazať pevný disk uzamknutý v systéme BIOS, potrebujete buď heslo systému BIOS, alebo iný počítač, ku ktorému môžete pevný disk pripojiť.

1

Zapnite počítač obsahujúci pevný disk, ktorý chcete vymazať, a po zobrazení výzvy zadajte heslo systému BIOS. Ak si nepamätáte heslo, vyskúšajte zadné heslá na webe Password Crackers (odkaz v Zdrojoch). Ak nájdete heslo pre backdoor, ktoré funguje, preskočte nasledujúci krok.

2

Vypnite počítač a odpojte ho od napájania. Zložte kryt skrinky a vyberte z počítača pevný disk, ktorý chcete vymazať. Ak ho chcete odstrániť, odpojte napájací kábel a káble SATA a vytiahnite ich zo zásuvky. Ak je zaistená skrutkami, odskrutkujte ich pomocou skrutkovača. Nainštalujte pevný disk do iného počítača a spustite tento počítač.

3

Prihláste sa do svojho užívateľského účtu. Stlačením klávesu „Windows key-R“ otvoríte nástroj Spustiť. Do textového poľa zadajte text „compmgmt.msc“ a kliknutím na tlačidlo „OK“ otvoríte nástroj Správa počítača. Kliknite na položku „Správa diskov“ v skupine „Úložisko“ na ľavom paneli.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na oddiel na pevnom disku, ktorý chcete vymazať, a z kontextovej ponuky vyberte možnosť „Formátovať“. Postupujte podľa pokynov a skontrolujte, či nie je vybratá možnosť „Vykonať rýchly formát“. Vymazanie a preformátovanie disku bude trvať niekoľko minút. Po naformátovaní je možné jednotku normálne používať.