Ako používať program Microsoft Word na vyhľadanie pasívnych slovesných formulárov

Aktívny hlas udržuje čitateľov záujem a zaujatie. Pomocou funkcií programu Microsoft Word môžete pri vytváraní dokumentov vyhľadávať pasívne slovesá a dokonca aj celé pasívne vety. Nakonfigurujte možnosti kontroly pravopisu na kontrolu gramatiky a pravopisu. Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia kontroly pravopisu v programe Microsoft Word tak, aby pri písaní automaticky našli pasívne tvary slovies vo vetách, a to povolením nastavenia Pasívne vety. Obnovte možnosti kontroly pravopisu a gramatiky a potom znova skontrolujte dokument v dialógovom okne Nastavenia korektúry.

1

Otvorte dokument, ktorý chcete upraviť v programe Word.

2

Kliknite na „Súbor“ a potom na „Možnosti“, čím sa otvorí dialógové okno Možnosti programu Word.

3

V dialógovom okne Možnosti aplikácie Word kliknite na „Korektúra“.

4

Kliknite na tlačidlo „Nastavenia“ v sekcii Pri úprave pravopisu a gramatiky v programe Word. Otvorí sa dialógové okno Nastavenia korektúry.

5

Posuňte sa nadol do sekcie Štýly a potom kliknite na možnosť „Pasívne vety“. Podľa potreby vyberte v dialógovom okne ďalšie možnosti. Okno zavrite kliknutím na tlačidlo „OK“.

6

Kliknutím na začiarkavacie políčko „Označiť chyby gramatiky pri zadávaní“ v dialógovom okne Kontrola pravopisu automaticky skontrolujete pasívny hlas. Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte nastavenia a zatvorte dialógové okno Korektúra. Počas písania sa pod vetami s pasívnymi slovesami objaví modrá škatuľka.

7

Kliknite na kartu „Kontrola“ a potom na položku „Pravopis a gramatika“, aby ste dokument skontrolovali manuálne.