Čo je NetLogon?

Netlogon je proces systému Windows Server, ktorý overuje používateľov a ďalšie služby v rámci domény. Pretože ide o službu a nie aplikáciu, Netlogon neustále beží na pozadí, pokiaľ nie je zastavený manuálne alebo chybou runtime. Netlogon je možné zastaviť alebo reštartovať z terminálu príkazového riadku.

Udržiavanie bezpečnosti a autentifikácia používateľov

Netlogon začne bežať na pozadí po spustení služby Workstation. Služba Workstation riadi všetky sieťové pripojenia a zdieľané zariadenia pomocou protokolu Server Message Block, štandardného sieťového protokolu Windows. Okrem služby Netlogon spravuje služba Workstation aj služby počítačového prehliadača a konfigurácie vzdialenej pracovnej plochy. Táto hierarchia sieťových služieb zaisťuje spoľahlivú komunikáciu a bezpečnosť vo všetkých uzloch v sieti. Služba Netlogon sa zameriava špeciálne na overenie používateľských poverení a ďalších služieb, zatiaľ čo program Computer Browser udržiava zoznam počítačov v sieti a konfigurácia vzdialenej pracovnej plochy spravuje všetky procesy vzdialenej pracovnej plochy. Ak je Netlogon zastavený,ovplyvnené sú mnohé funkcie systému Windows Server, pretože používatelia sa už nemôžu prihlásiť do svojich účtov a radič domény nemôže automaticky registrovať záznamy systému názvov domén, ktoré obsahujú prihlasovacie údaje používateľov.