Windows Internet Explorer si nebude pamätať heslo

Ak si prehliadač nepamätá vaše heslá, nie je potrebné program Internet Explorer resetovať ani preinštalovať. Namiesto toho musíte na zapamätanie si hesiel povoliť funkciu automatického dokončovania programu Internet Explorer. Ďalej musíte tiež zakázať funkciu, ktorá po zatvorení prehliadača automaticky odstráni uložené heslá. Obe funkcie môžete upraviť pomocou pomôcky Možnosti Internetu v prehľadávači. Nastavením programu Internet Explorer na zapamätanie si hesiel sa skráti čas potrebný na prístup k chráneným firemným účtom.

Prehladavat historiu

1

Spustite program Internet Explorer v počítači.

2

Súčasným stlačením klávesov „Alt“ a „X“ otvoríte rozbaľovaciu ponuku Nástroje.

3

Vyberte položku „Možnosti siete Internet“ a otvorte pomôcku Možnosti Internetu.

4

Kliknite na kartu „Všeobecné“ a potom v časti História prehľadávania zrušte začiarknutie políčka „Odstrániť históriu prehliadania pri ukončení“.

5

Kliknite na tlačidlo „Použiť“ a potom na tlačidlo „OK“.

Automatické dokončovanie

1

Otvorte pomôcku Možnosti Internetu a kliknite na kartu „Obsah“.

2

Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“ v oblasti automatického dokončovania otvoríte okno nastavení automatického dokončovania.

3

Kliknutím na začiarkavacie políčko uložíte používateľské mená a heslá do formulárov zo zoznamu možností.

4

Kliknite na tlačidlo „OK“ a potom znova kliknite na tlačidlo „OK“, aby sa zmeny uložili.