Môžete niekoho zablokovať zo svojej firemnej stránky na Facebooku?

Pomocou osobného účtu na Facebooku môžete blokovať iného používateľa pomocou nastavení ochrany osobných údajov. Tieto nastavenia nie sú k dispozícii na stránkach Facebook Business, ale môžete používateľom zakázať prístup iným spôsobom. Niekomu môžete zakázať prístup z panela správcu svojej stránky, z príspevku osoby vytvorenej na časovej osi stránky alebo z komentára, ktorý osoba urobila v súvislosti so stavom, ktorý ste uverejnili na svojej stránke. Bez ohľadu na to, aký spôsob použijete, daná osoba bude natrvalo zablokovaná v prístupe na vašu firemnú stránku.

Panel správcov

1

V rozbaľovacej ponuke pod šípkou na paneli s ponukami na stránke na Facebooku kliknite na názov svojej firmy. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ na firemnej stránke otvoríte panel správcu.

2

Kliknutím na odkaz „Zobraziť všetko“ v sekcii Nové označenia Páči sa mi zobrazí zoznam ľudí, ktorým sa páči vaša obchodná stránka.

3

Kliknite na znak „X“ vedľa mena osoby, ktorú chcete zablokovať. Začiarknite políčko „Trvalý zákaz“ v poli Potvrdenie odstránenia a kliknutím na tlačidlo „OK“ danú osobu odstránite a zablokujete.

4

Kliknutím na tlačidlo „Skryť“ zatvoríte panel správcu.

Príspevok na časovej osi

1

V správe, ktorú zverejnila na stránke, kliknite na písmeno „X“ vedľa mena osoby.

2

V rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť Odstrániť.

3

Kliknutím na položku „Odstrániť a zakázať používateľovi“ odstránite príspevok z obchodnej stránky a zablokujete danú osobu na tejto stránke.

Komentovať

1

Ukážte na časovej osi komentár, ktorý osoba urobila pri akomkoľvek príspevku vo vašej firme. Kliknite na písmeno „X“, ktoré sa zobrazí napravo od príspevku. Zobrazí sa správa s textom „Skryli ste tento komentár, takže ho môže vidieť iba ten, kto ho napísal a jeho priatelia. Vrátiť tento krok späť alebo vymazať tento komentár“.

2

Kliknite na možnosť „Odstrániť tento komentár“.

3

Kliknite na odkaz „Zakázať (používateľské meno)“ v riadku s textom „Môžete to tiež nahlásiť ako nevhodný obsah alebo zakázať (používateľské meno).“