Ako zistiť percento hrubého zisku, ktoré ukazuje vzťah k príjmom

Percento hrubého zisku ukazuje vzťah medzi príjmami spoločnosti a nákladmi na predaný tovar. Percento ukazuje centy za dolár, ktoré si spoločnosť ponecháva z každého dolára z výnosov. Napríklad ak má vaša spoločnosť hrubý percentuálny zisk 26 percent, znamená to, že 26 centov z každého dolára v tržbách sa rovná zisku. Môžete porovnať percento hrubého zisku vašej spoločnosti s ostatnými v rovnakom odbore alebo z minulých rokov.

1

Od hrubého zisku odpočítajte náklady na tovar predaný vašou spoločnosťou od celkových výnosov z tohto predaja. Napríklad ak vaša spoločnosť vytvorí tržby 4,6 milióna dolárov z predaja tovaru, za ktorý ste zaplatili 3,3 milióna dolárov, hrubý zisk spoločnosti sa rovná 1,3 miliónu dolárov.

2

Vydeľte svoj hrubý zisk celkovými nákladmi na tovar, ktorý vaša spoločnosť predáva. V tomto príklade vydelte 1,3 milióna dolárov o 3,3 milióna dolárov a získate 0,3939.

3

Výsledok vynásobte 100, čím sa výsledok prevedie na percento hrubého zisku. V tomto príklade vynásobte 0,3939 číslom 100, aby ste zistili, že percento hrubého zisku sa rovná 39,39 percenta.