Ako zmeniť súbory alebo priečinky iba na čítanie

Vytvorenie súboru iba na čítanie v systéme Windows znamená, že je menej pravdepodobné, že by ste ho vy alebo kolega omylom vymazali alebo zmenili. To môže byť užitočné, ak nechcete, aby sa v zmluvách s klientmi alebo v obchodných faktúrach vyskytli nežiaduce zmeny. Ak potrebujete uložiť zmeny, môžete atribút dočasne vypnúť, takže ochrana je obmedzená. Zmena stavu priečinka iba na čítanie je menej jednoduchá, pretože program Windows Prieskumník používa príznak iba na čítanie na určenie, či ide o systémový alebo iný špeciálny priečinok, alebo či je prispôsobený. Posledné verzie systému Windows vám preto neumožňujú zobraziť alebo zmeniť atribút priečinkov iba na čítanie v programe Windows Explorer.

Súbory iba na čítanie

1

Otvorte program Windows Prieskumník a prejdite na súbor, ktorý chcete upraviť.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na názov súboru a vyberte možnosť Vlastnosti.

3

Vyberte kartu „Všeobecné“ a zrušte začiarknutie políčka „Iba na čítanie“, aby ste odstránili atribút iba na čítanie, alebo začiarknite toto políčko, aby ste ho nastavili. Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte zmeny.

Priečinky iba na čítanie

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ v systéme Windows a do vyhľadávacieho poľa zadajte „cmd“.

2

Stlačením klávesu „Enter“ otvorte príkazové okno.

3

Zadaním nasledujúceho príkazu odstránite atribút iba na čítanie z priečinka:

attrib -r disk: \ cesta \ foldername

Stlačením klávesu „Enter“ nahradíte „jednotka“, „cesta“ a „Foldername“ úplnou cestou k priečinku, ktorý chcete zmeniť. Pomocou ekvivalentného príkazu nahradíte znak „-r“ znakom „+ r“ a priečinok nastavíte iba na čítanie.

4

Zadajte príkaz „exit“ a stlačením klávesu „Enter“ zatvorte príkazové okno.