Ako pripojiť offline tlačiareň Brother

Ak nemôžete tlačiť na nainštalovanú tlačiareň Brother, pretože sa zobrazuje ako offline, môžete niektoré z nastavení tlačiarne upraviť tak, aby ste mohli pokračovať v tlači dokumentov. Windows 7 poskytuje vstavanú funkciu na prepínanie medzi režimom offline, ktorá dokáže vyriešiť mnoho oznámení „Printer Offline“, ktoré dostávate od tlačiarne Brother. Ak však táto možnosť vaše problémy nevyrieši, bude pravdepodobne potrebné vykonať niektoré fyzické zmeny v inštalácii tlačiarne, aby ste obnovili normálnu funkčnosť tlače.

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ v ľavom dolnom rohu obrazovky počítača a potom kliknite na položku „Zariadenia a tlačiarne“.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu vašej tlačiarne Brother a potom kliknite na možnosť „Zobraziť Čo sa tlačí“.

3

Kliknite na „Tlačiareň“ v hornej časti okna a potom vyhľadajte modrú značku začiarknutia vľavo od položky „Použiť tlačiareň offline“. Ak je začiarknutie začiarknuté, kliknite na možnosť „Použiť tlačiareň offline“ a odstráňte ju. Potom sa dokumenty začnú tlačiť. Ak sa vaše dokumenty nevytlačia, pokračujte ďalším krokom.

4

Stlačením vypínača na tlačiarni Brother ju vypnite.

5

Odpojte kábel USB tlačiarne od USB portu na vašom počítači.

6

Zapnite tlačiareň Brother.

7

Znovu pripojte kábel USB k portu USB na počítači. Ak sa začnú tlačiť dokumenty vo vašom tlačovom fronte, problém ste vyriešili. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

8

Kliknite na tlačidlo „Štart“ v ľavom dolnom rohu obrazovky počítača, kliknite na šípku napravo od položky „Vypnúť“ a potom kliknite na tlačidlo „Reštartovať“. Dokumenty, ktoré boli predtým uviaznuté vo vašom tlačovom rade, sa začnú tlačiť po reštartovaní počítača.