Ako načítať položky do schránky pre Android

Mobilné zariadenia sú užitočné na vykonávanie pracovných úloh na cestách, ale na prvý pohľad môže byť ťažké zistiť, či ste zvyknutí používať počítač. Android dokáže vystrihovať, kopírovať a vkladať text a podobne ako počítač aj operačný systém prenáša údaje do schránky. Ak na uchovanie histórie schránky nepoužívate aplikáciu alebo rozšírenie ako Clipper alebo aNdClip, po kopírovaní nových údajov do schránky sa staré informácie stratia.

1

Spustite cieľovú aplikáciu, do ktorej chcete preniesť obsah schránky. Vyberte príslušné textové pole.

2

Stlačte a podržte textovú oblasť, kým sa nezobrazí dialógové okno.

3

Stlačením tlačidla „Prilepiť“ obnovíte údaje zo schránky.