Výhody a nevýhody kúpy automatu

Kúpa podniku s automatom môže znamenať nákup existujúceho podniku v prevádzke alebo zakúpenie práv na otvorenie franšízy, kde ešte stále musíte ustanoviť distribučné miesta. Veľa lákavých reklám si vyžaduje nízke počiatočné náklady s nízkymi režijnými nákladmi, ale nákup automatu má svoje výhody aj nevýhody. Pri zvažovaní nákupu akejkoľvek predajnej firmy alebo franšízy zvážte počiatočnú investíciu, marketingovú stratégiu a vašu schopnosť udržiavať jednotky na rôznych miestach.

Druhy obchodných automatov

Potenciálny vlastník firmy má širokú škálu príležitostí na predajné automaty. Keď si väčšina ľudí predstaví automaty, predstaví si stroje na výrobu cukroviniek a hračiek umiestnené pri východoch zo supermarketov alebo stroje na výrobu cukroviniek a sódy, ktoré nájdete takmer všade. Gumballs, nálepky, sóda a cukríky však nie sú jediné možnosti, pokiaľ ide o automaty.

Chladené automaty poskytujú občerstvenie a obedové predmety. Ľudia si môžu kúpiť osobné potreby v automatoch na toaletné potreby na verejných toaletách a dokonca si môžu požičať videá v automatoch. Letiská majú automaty na elektroniku, ktoré predávajú bezdrôtové náhlavné súpravy a nabíjačky. Nájdite typ výrobkov, ktoré chcete predať, a potom preskúmajte náklady spojené so začatím podnikania.

Výhody nákupu automatov

Nízke náklady na vstup. Jedným z kľúčových lákadiel pri kúpe tohto typu podnikania sú nízke náklady na začatie podnikania. Na začiatok môžete zaplatiť len 150 až 400 dolárov za stroj plus inventár. Vďaka franšízovým príležitostiam je ľahké hromadne nakupovať produkty, ako sú gumballs, a nemusíte hľadať distribútorov produktov. Môžete začať od malého počtu niekoľkých lokalít a budovať, ako budete vytvárať príjmy.

Zavedené miesta. Ak kupujete existujúci podnik s automatmi, vaše počiatočné náklady môžu byť vyššie ako pri kúpe niekoľkých strojov ako novej franšízy. Váš nákup však bude mať zavedené miesta a dobré pochopenie existujúcich hotovostných tokov. Keď niekto predáva firmu, určite sa opýtajte prečo. Ak táto osoba odchádza do dôchodku alebo inak už nie je schopná skladovať a spravovať stroje, je to dobrý kandidát na nákup. Niekto, kto má problémy s umiestnením a príjmami, nie je vaša ideálna voľba. Pri kúpe existujúcej firmy získate všetky finančné informácie o každom umiestnení, spolu s vekom strojov a zmluvou o každom mieste.

Nevýhody nákupu automatov

Pomalý rozbeh. Pri rozbiehaní franšízového automatu si uvedomte, že umiestnenie strojov na miestach a generovanie výnosov trvá určitý čas. Niekedy sú marže veľmi malé, takže skutočný príjem uvidíte ešte chvíľu. Preprava strojov si vyžaduje aj veľké vozidlá alebo nákladné vozidlá. Uistite sa, že máte zdroje na to, aby ste mohli dostať stroje a produkty na miesta aj mimo nich.

Časový plán doplňovania. Skladovanie strojov môže byť zaťažujúce, najmä ak ich máte veľa. Ak to nemôžete urobiť sami, musíte niekoho zamestnať. Firmy umožňujú, aby sa tam nachádzali vaše stroje s očakávaním, že sú plnené pravidelne a v prevádzkyschopnom stave. Ak stroje nedostatočne zásobíte a neopravíte, riskujete stratu polohy. Niektoré stroje potrebujú viac zarybnenia ako iné. Napríklad automat na obed a občerstvenie je potrebné doplniť každý deň pred obedom. Ak nemôžete dodržať tento harmonogram, vyhľadajte produkt automatu, ktorý nevyžaduje toľko pozornosti.

Vandalizmus. Automaty sú notoricky známymi cieľmi vandalizmu. Je nevyhnutné hľadať kvalitné miesta, kde sú stroje na dohľad od personálu alebo na bezpečných miestach. Ak kupujete existujúci predajný podnik, mohli by ste byť zablokovaní na miestach, ktoré nechcete, kvôli predchádzajúcim zmluvným vzťahom. Pochopte svoje možnosti, aby ste zaistili bezpečnosť svojich strojov.