Ako sa dostať do smerovača Arris

Ak na pripojenie k internetu používate modem alebo smerovač Arris, možno budete musieť občas vstúpiť do jeho konfiguračného menu. Spravidla to môžete urobiť pomocou používateľského mena a hesla, a ak nepoznáte používateľské meno a heslo, môžete vyskúšať predvolené nastavenia prihlásenia do Arrisu. Ak máte problémy s pripojením k smerovaču, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.

Prístup k nastaveniu Arris Modemu

Spoločnosť Arris vyrába rôzne modemy a bezdrôtové smerovače, ktoré môžete použiť na pripojenie k vášmu poskytovateľovi internetových služieb. V niektorých prípadoch môžete vlastniť svoje zariadenie Arris, ale u iných môže váš smerovač prenajať váš poskytovateľ internetových služieb.

Či tak alebo onak, ak máte problémy so zariadením alebo potrebujete zmeniť bezdrôtové alebo iné nastavenia, musíte sa k zariadeniu pripojiť. Spravidla to môžete urobiť prístupom k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej alebo káblovej domácej siete pripojením k jeho adrese IP //192.168.0.1. Túto adresu jednoducho zadajte do panela s adresou v prehliadači, či už v počítači, telefóne alebo tablete.

Po pripojení sa zvyčajne zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla. Pokiaľ ste nezmenili svoje prihlasovacie nastavenia modemu Arris, skúste použiť predvolené heslo a užívateľské meno Arris. Predvolené používateľské meno je „admin“ a predvolené heslo pre Arris je „heslo“. Po pripojení môžete zmeniť rôzne nastavenia v závislosti od modelu zariadenia Arris, často vrátane hesiel, nastavení bezdrôtového pripojenia a ďalších informácií. Ak si nie ste istí, akú hodnotu máte použiť pre konkrétne nastavenie, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si prečítajte príručku k zariadeniu.

Ak máte s bezdrôtovým zariadením problémy, ktoré nemôžete vyriešiť pomocou ponuky, skúste ho reštartovať alebo na niekoľko minút odpojiť, aby sa mohol sám resetovať. Potom ho znova pripojte.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak máte problémy so smerovačom Arris a neviete nájsť správne nastavenie, ktoré by ich opravilo, alebo nepoznáte prihlasovacie údaje modemu Arris pre svoje zariadenie a myslíte si, že sa mohol zmeniť, obnovte výrobné nastavenia zariadenia. Spravidla to urobíte stlačením a podržaním resetovacieho tlačidla na zadnej strane modemu asi 15 sekúnd. Týmto sa resetujú všetky predvolené nastavenia vrátane hesiel, ktoré môžu vyriešiť váš problém alebo uľahčiť prihlásenie do zariadenia.