Ako aktivovať nový telefón na existujúcom účte Verizon

Kedykoľvek inovujete telefón na obchodnej linke Verizon Wireless alebo kupujete nové zariadenie, telefón príde vopred aktivovaný na linku, ktorú ste uviedli pri objednávke. Všetko, čo musíte urobiť, je naprogramovať nový telefón tak, aby dokončil aktiváciu a odstránil starý telefón z účtu. Proces programovania je vo väčšine prípadov jednoduchý a automatizovaný; stačí zadať hviezdičkový kód a postupovať podľa pokynov.

1

Ak nechcete kontakty stratiť, vytvorte si na serveroch Verizon zálohu svojich kontaktov z aktuálneho telefónu. Backup Assistant je predinštalovaný na mnohých smartfónoch Verizon a je k dispozícii v ponuke Aplikácie. Ak nemáte smartphone, môžete si ho stiahnuť pomocou aplikácie Media Center v základnom telefóne.

2

Vypnite aktuálny telefón.

3

Vložte batériu do nového telefónu a úplne ju nabite.

4

Zapnite telefón, stlačte „* 228“ a kláves „Odoslať“. Podľa pokynov programujte telefón. Po dokončení procesu sa na displeji zobrazí správa „Programovanie bolo úspešné“.

5

Spustite program Backup Assistant (alebo ho stiahnite z aplikácie Media Center, ak telefón nie je smartphone) a podľa pokynov na obrazovke importujte svoje kontakty. Musíte to urobiť, iba ak ste sa vopred rozhodli exportovať adresár.