Ako otestovať fotoaparát na Skype

Skype sa bežne používa ako videokonferenčné hovory pre obchodné aj osobné rozhovory, ale bez ohľadu na to, ako program používate, je dobré pred uskutočnením alebo prijatím hovoru vykonať test fotoaparátu . Môžete použiť integrovanú funkciu Skype pre testovanie kamery a testovacie volanie a zistiť tak, či vaša kamera a mikrofón fungujú v programe. Ak nie sú, môžete zistiť, či pracujú v inom programe, a vyriešiť problémy pred návratom na Skype.

Dajte si Skype testovacie video

Skype môže pred uskutočnením hovoru otestovať vaše video aj zvuk.

Ak chcete fotoaparát otestovať na stolnej verzii Skype, kliknutím na svoj profilový obrázok otvorte ponuku Skype. Potom kliknite na „Nastavenia“ a potom na „ Nastavenia zvuku a videa “. V časti „Video“ skontrolujte, či sa váš obrázok zobrazuje v ukážke kamery Skype .

V inteligentnom telefóne otvorte v telefóne aplikáciu „Fotoaparát“, prepnite ju do režimu selfie a aktivujte fotoaparát smerom k vám. Overte, či sa vidíte sami.

Je to tiež dobrý spôsob, ako zabezpečiť, aby ste vy a prostredie okolo vás vyzerali tak, ako chcete, pred dôležitým hovorom. Môžete napríklad skontrolovať, či váš outfit vyzerá tak, ako chcete, a či na pozadí nie sú viditeľné dôverné materiály alebo zbytočné neporiadky.

Riešenie problémov s videom

Ak sa váš obrázok nezobrazí pri testovaní videa v programe Skype, môžete problém vyriešiť. Uistite sa, že váš fotoaparát nie je blokovaný a že ak má fyzickú uzávierku, je uzávierka otvorená. Skontrolujte nastavenia operačného systému a uistite sa, že je fotoaparát detekovaný a že sa nezobrazujú žiadne chybové správy.

Ak používate externú kameru, zvážte jej odpojenie a opätovné pripojenie, aby ste sa uistili, že je zapnutá a správne pripojená. Skontrolujte, či už k fotoaparátu nemá prístup iný program. Skúste reštartovať zariadenie a ubezpečte sa, že sú zatvorené ďalšie programy, potom reštartujte a skúste Skype znova.

Skúste fotoaparát otestovať v inom softvéri vrátane základnej aplikácie pre fotoaparát v inteligentnom telefóne, ak v počítači používate jeden alebo akýkoľvek integrovaný softvér na prácu s obrázkami. Ak stále nemôžete získať obraz, bude možno potrebné fotoaparát alebo zariadenie opraviť. Ak máte urgentný hovor, zvážte použitie iného zariadenia alebo externej kamery, ak ju máte.

Nekvalitné video

Ak váš fotoaparát funguje, ale osoba, s ktorou sa rozprávate, tvrdí, že sa váš obraz objavuje a mizne alebo vyzerá skreslene, môže to znamenať problém s pripojením na internet. Pokúste sa priblížiť k smerovaču Wi-Fi, ak ho používate. V počítači by ste mali skúsiť prepnúť na káblové pripojenie namiesto Wi-Fi.

Na mobilnom telefóne skúste prepnúť na Wi-Fi z mobilného pripojenia alebo naopak.

Ak nemôžete problém vyriešiť, skúste sa spojiť s niekým iným a zistiť, či je problém na vašej strane alebo na konci pôvodného volajúceho. Ak problémy stále pretrvávajú, obráťte sa na IT oddelenie alebo poskytovateľa internetu so žiadosťou o pomoc s videom Skype a vylepšením pripojenia.

Nechajte si Skype Test Audio

Môžete tiež vykonať testovací zvukový hovor na mobilnej alebo stolnej verzii Skype, aby ste si overili, či váš mikrofón a reproduktory pracujú s týmto programom. Vyhľadajte vo svojich kontaktoch „Echo / Sound Test Service“, virtuálny kontakt poskytnutý spoločnosťou Skype na testovanie zvukových systémov.

Zavolajte zvukovú testovaciu službu a podľa pokynov nahrajte správu, ktorá sa vám prehrá. Ak nepočujete pokyny, skontrolujte, či je zapnutý zvuk reproduktora. Ak nahranú správu nepočujete, uistite sa, že je zapnutý mikrofón, či na výzvu poskytnete programu Skype povolenie na prístup k nemu a či je nastavená jeho hlasitosť.

Ak problémy so zvukom pretrvávajú, je možné, že mikrofón alebo reproduktory používa iný program. Zatvorte ďalšie programy a reštartujte zariadenie, potom to skúste znova. Skontrolujte, či sú pripojené externé mikrofóny a reproduktory. Vyskúšajte svoj mikrofón a reproduktory pomocou iného softvéru. Ak stále nepracujú, zvážte použitie iného zariadenia alebo opravu.