Ako vypnúť pomocný dotyk na iPhone

Keď je v telefóne iPhone povolená funkcia Assistive Touch, ponuka gest gestom Assistive Touch sa zobrazí v ponuke domovskej obrazovky. Ak sa vám zdá Assistive Touch mätúci, môžete túto funkciu deaktivovať v ponuke Nastavenia zariadenia a vrátiť tak iPhone do štandardného režimu. Ak nechcete úplne vypnúť funkciu Assistive Touch, môžete skryť ponuku Assistive Touch, aby ste mohli zariadenie používať v štandardnom režime, pričom ponecháte funkciu Assistive Touch aktivovanú.

1

Klepnutím na ikonu „Nastavenia“ na domovskej obrazovke zariadenia iPhone otvoríte ponuku Nastavenia.

2

Klepnite na kartu „Všeobecné“ a potom na „Prístupnosť“ vo všeobecných možnostiach. Zobrazí sa ponuka Nastavenia prístupnosti.

3

Klepnite na možnosť „Pomocný dotyk“. Otvorí sa obrazovka Pomocné dotykové nastavenia.

4

Posunutím posúvača z „Zapnuté“ na „Vypnuté“ deaktivujete funkciu Assistive Touch.