Ako pracovať s paralelnými portovými tlačiarňami z USB portov

Niektoré podniky môžu stále používať staršie tlačiarne s paralelnými portami, a to platí najmä pre zariadenia, ktoré majú špeciálne funkcie, ako napríklad tlač na široké listy alebo nepretržitú kotúčovú tlač. Na pripojenie týchto tlačiarní k novším počítačom vybaveným portmi USB namiesto 24-pinových alebo 36-pinových štandardných paralelných portov je potrebný kábel adaptéra. Kábel sa ľahko pripája medzi počítačom a tlačiarňou. Aj keď váš počítač so systémom Windows alebo Mac nenájde po pripojení adaptéra vašu tlačiareň, môžete ju uviesť do prevádzky tak, že ju nainštalujete manuálne v systéme Windows alebo pomocou otvoreného programu s názvom USBTB v systéme Mac.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá. Pripojte konektor paralelného kábla na kábli paralelne k USB do zásuvky kábla tlačiarne na vašej tlačiarni. Uchopte dve svorky na koncoch zásuvky a zatlačte ich do konzoly na káblovej zástrčke.

2

Pripojte koniec USB kábla do ľubovoľného otvoreného portu USB na počítači. Zapnite tlačiareň. Počkajte asi minútu na správu potvrdzujúcu, že bola tlačiareň zistená, alebo skontrolujte panel „Zariadenia a tlačiarne“ v ponuke Štart v systéme Windows (alebo panel „Vyhľadávač“ v doku v systéme OS X), aby ste zistili, či je tlačiareň je uvedený podľa názvu alebo ako všeobecná tlačiareň. Prejdite na krok 4 pre Windows alebo krok 6 pre Mac, ak nevidíte tlačiareň v zozname zariadení.

3

Otvorte ľubovoľný dokument textového procesora a vytlačte ho na svojej paralelnej tlačiarni výberom tohto zariadenia v zozname možností tlače. Ak je kvalita testovacieho hárku uspokojivá, používajte tlačiareň obvyklým spôsobom. Prejdite na krok 4 pre Windows alebo krok 7 pre Mac, ak nie ste spokojní s tlačovým výstupom alebo ak sa nič nevytlačí.

4

V ponuke Štart systému Windows vyberte možnosť „Zariadenia a tlačiarne“. Kliknite na „Pridať tlačiareň“ v ľavom hornom rohu okna „Zariadenia a tlačiarne“. V dialógovom okne Pridať tlačiareň, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Pridať tlačiareň“, kliknite na „Pridať lokálnu tlačiareň“.

5

Vyberte prepínač „Použiť existujúci port“ a v rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť „LPT1“, ak ešte nie je vybraná ako predvolená možnosť. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Vyhľadajte značku a model svojej tlačiarne pomocou ponúk „Výrobca“ a „Tlačiareň“ v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, alebo vložte disk s ovládačom a pred kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ kliknite na „Z diskety“.

6

Chvíľu počkajte, kým sa nainštaluje ovládač tlačiarne. Kliknite na tlačidlo „Vytlačiť testovaciu stránku“ na obrazovke konečného potvrdenia a ak ste spokojní, kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Stiahnite si novšiu verziu ovládačov tlačiarne, ak sú k dispozícii, a vytlačte ďalšiu testovaciu stránku z dokumentu, ak nie ste spokojní s výstupom. Ak výsledky stále nie sú uspokojivé, tlačiareň nemusí byť úplne kompatibilná s novším počítačom a operačným systémom. Ak ste spokojní s jej výstupom, tlačiareň používajte obvyklým spôsobom.

7

Stiahnite si na svoj pevný disk Mac softvérový program USBTB s otvoreným zdrojom (odkaz v Zdrojoch). Kliknite na súbor, ktorý chcete nainštalovať, a potom skontrolujte Finder, či vyhľadáva vašu tlačiareň; ak je to tak, vytlačte testovaciu stránku z ľubovoľného dokumentu a ak je výstup uspokojivý, použite tlačiareň obvyklým spôsobom. Ak váš počítač nemôže nájsť tlačiareň alebo ak výsledky nie sú uspokojivé, stiahnite si aktualizovaný ovládač z webovej stránky výrobcu tlačiarne, ak je k dispozícii. Toto by malo fungovať s USBTB, ale ak nie, je pravdepodobné, že tlačiareň nie je kompatibilná s vaším počítačom.